Yli 200 naista harjoittelee turvallisuustaitoja Helsingissä

Miten väestönsuojassa toimitaan? Kuinka voin itse varautua? Mitä tehdä onnettomuustilanteessa tai tulipalon syttyessä? Esimerkiksi näitä kysymyksiä käsitellään Naisten Valmiusliiton PikkuNASTA Pihlajanmarja 2022-harjoituksessa 16.–18.9. Santahaminassa, johon saapuu yli 200 naista. –  Kiinnostus turvallisuus- ja varautumistaitojen kehittämiseen on suuri. Naisten Valmiusliitto pyrkii omalta osaltaan vastamaan tähän tarpeeseen monipuolisella koulutuksella. Turvallisuus- ja varautumistaidot ovat kansalaistaitoja, joita kannattaa ylläpitää … Lue lisää

Naisten Valmiusliitto: Koulutettujen vapaaehtoisten rekisteri tarvitaan

Naisten Valmiusliitto on jo pitkään esittänyt, että perustettaisiin turvallisuuskoulutettujen vapaaehtoisten rekisteri. Rekisteri antaisi selkeän kokonaiskuvan koulutettujen määrästä ja osaamisesta sekä mahdollistaisi järjestöjen koulutusresurssien kohdentamisen nykyistä tehokkaammin. Naisten Valmiusliiton kouluttaa vapaaehtoista asepalvelusta suorittamattomia naisia Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten tueksi erilaisiin kokonaisturvallisuuden tehtäviin. Koulutettujen vapaaehtoisten osaamista tulee voida hyödyntää yhteiskunnan tukena normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Siksi heistä … Lue lisää

Lisärahoitus mahdollistaa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tuplaamisen

Maanpuolustuskoulutus MPK saa hakemansa lisärahoituksen. Ensimmäinen pullonkaula vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tuplaamiseksi on selvitetty. Seuraavaksi tavoitteena on ratkaista lainsäädäntöön liittyvät kehittämistarpeet ja tehostaa entisestään operatiivista yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa. — Ensimmäinen pullonkaula koulutuksen tuplaamiseksi on saatu selvitettyä. Seuraavaksi tavoitteena on saada lainsäädännön haasteet ratkaistua, kertoo MPK:n hallituksen puheenjohtaja Mika Hannula Koulutuksen järjestämisen tukeminen keskiössä Lisärahoitusta suunnataan koulutuksen kehittämiseen ja … Lue lisää

Tavoitteena tuplata vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen määrä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kysynnän moninkertaiseksi. Niin sotilaallisten taitojen kuin varautumisosaamisen kysyntä on huipussaan. MPK:n tavoitteena on tuplata koulutuksen määrä. – Saamiemme yhteydenottojen perusteella ihmisillä on kova tarve kehittää omaa osaamistaan ja rakentaa Suomen kriisinkestävyyttä. Haluamme vastata kysyntään, kertoo MPK:n toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo. MPK on käynnistänyt työn, jonka tavoitteena on tuplata koulutuksen määrä. … Lue lisää

Reserviläisten Nato-kannatuksessa on tapahtunut isoja muutoksia

Reserviläisliitto toteutti jäsenkyselyn 1.-13.2.2022. Kyselyyn vastanneista Reserviläisliiton jäsenistä 38,5 prosenttia (1 064 vastaajaa) oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi liittyä nopeasti Naton jäseneksi. Kyselyyn vastanneista 13,7 prosenttia (380 vastaajaa) vastasi, että Suomen pitäisi liittyä puolustusliittoon lähivuosina. 32,8 prosenttia (906 vastaajaa) oli puolestaan sitä mieltä, että Suomen ei pitäisi liittyä nyt, mutta säilyttää mahdollisuus liittyä myöhemmin. … Lue lisää

Naiset harjoittelevat turvallisuustaitoja viikonloppuna Upinniemessä

Miten toimia onnettomuustilanteessa vesillä?  Kuinka voin tukea toista ja samalla pitää huolta omasta hyvinvoinnistani? Millä tavalla iso harjoitus perustetaan ja puretaan? Näihin, ja moneen muuhun kysymykseen haetaan vastauksia ja toimintamalleja Naisten Valmiusliiton PikkuNASTA Aava 2021-valmiusharjoituksessa tulevana viikonloppuna 22.–24.10. Upinniemessä, Kirkkonummella.  Koronan takia harjoituksessa on voimassa erityiset terveysturvallisuusjärjestelyt. Harjoitus koostuu neljästä kurssista, joista kolme on viikonlopun … Lue lisää

Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta ei saa vaarantaa

Puolustusministeriö ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) tiedottivat 2.6.2021, että ministeriö jatkaa valtionavustuksen maksamista MPK:lle. Puolustusministeriö on selvittänyt Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen valtionavustuksen käyttöä jo parin vuoden ajan. Ministeriön lisäselvityksien sekä MPK:lta saadun selvityksen perusteella kuluvan vuoden valtionavustuksen käyttö ja siihen liittyvä taloushallinto ovat nyt hallinnassa. Ministeriö ilmoitti jatkavansa valtionavustuksen maksamista normaalisti ja myös toukokuulta pidätetty valtionavustus maksetaan yhdistykselle taannehtivasti. Lähes … Lue lisää

Reserviläisten Nato-kannatus ampaisi jyrkkään nousuun

Reserviläisliiton jäsenistön Nato-kannatus on kasvanut vuodessa kymmenellä prosenttiyksiköllä, mikä ilmenee alkuvuodesta toteutetusta Reserviläisliiton jäsenkyselystä. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan viimeisimmässä mielipidetutkimuksessa oli myös tapahtunut isoja muutoksia suhtautumisessa Natoon. Kun Reserviläisliiton jäseniltä kysyttiin, pitäisikö Suomen liittyä Naton jäseneksi, 30 prosenttia jäsenistä kannatti liittymistä välittömästi, kun vuosi sitten vastaava luku oli 20 prosenttia. Jäsenistä 15 prosenttia oli puolestaan sitä mieltä, … Lue lisää

Nuorten kiinnostus maanpuolustukseen tuotti historian suurimman jäsenmäärän

Reserviläisliiton jäsenmäärä nousi viime vuonna ennätyksellisiin lukemiin. Uusissa jäsenissä on erityisen paljon nuoria. Taustalla vaikuttavat paitsi kiinnostus maanpuolustukseen, myös koronaviruksen aiheuttama kriisi. Reserviläisliittoon liittyi vuoden 2020 aikana 3 190 uutta jäsentä, mikä nosti kokonaisjäsenmäärän ennätykselliseen 38  903 henkilöjäseneen. Liitto tavoitteli potentiaalisia jäseniä viime syksynä järjestetyllä some-kampanjalla Instagramissa ja Facebookissa. Kampanja oli liiton historian suurin ja … Lue lisää