Reserviläisten Nato-kannatuksessa on tapahtunut isoja muutoksia

Reserviläisliitto toteutti jäsenkyselyn 1.-13.2.2022. Kyselyyn vastanneista Reserviläisliiton jäsenistä 38,5 prosenttia (1 064 vastaajaa) oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi liittyä nopeasti Naton jäseneksi. Kyselyyn vastanneista 13,7 prosenttia (380 vastaajaa) vastasi, että Suomen pitäisi liittyä puolustusliittoon lähivuosina. 32,8 prosenttia (906 vastaajaa) oli puolestaan sitä mieltä, että Suomen ei pitäisi liittyä nyt, mutta säilyttää mahdollisuus liittyä myöhemmin.  Näin ollen 85 prosenttia suhtautui positiivisesti Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen.

Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola näkee ison muutoksen jäsenkyselyssä.

– Iso muutos on tapahtunut erityisesti niiden keskuudessa, jotka haluavat Suomen liittyvän nopeasti Naton jäseneksi. Vuonna 2020 jäsenkyselyssä vain 20 prosenttia kannatti Suomen nopeaa liittymistä, viime vuonna 30 prosenttia ja nyt tänä vuonna peräti 38,5 prosenttia. Kahden vuoden aikana muutos on ollut lähes 20 prosenttiyksikköä, mikä on näin lyhyessä ajassa valtava muutos reserviläiskentässä.

Reserviläisten keskuudessa Naton vastustus on vähentynyt. Kyselyyn vastanneista vain 10,1 prosenttia (278 vastaajaa) ei kannattanut Suomen liittymistä Naton jäseneksi. En osaa sanoa vastasi 4,9 prosenttia (136 vastaajaa).

– Kielteisesti Nato-jäsenyyteen suhtautuu nyt siis vain 10 prosenttia, kun kaksi vuotta sitten vastaava luku oli 19 prosenttia. Tämänhetkinen maailmanpolitiikan epävakaus vaikuttaa suomalaisten turvallisuuden tunteeseen. Tämä heijastuu Nato-myönteisyyden kasvuna, jatkaa puheenjohtaja Pohjola.

Reserviläisliitto on korostanut, että Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden luonteesta tulee myös käydä laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Liiton mukaan tulee keskustella siitä, miten Nato-jäsenyyden myötä puolustusbudjettiamme tulisi kehittää sekä miten takaamme sen, ettemme heikennä hyvin toimivaa nykyistä yleistä asevelvollisuusjärjestelmäämme.

– Reserviläisliiton 28 jäseninen liittohallitus kokousti tammikuun lopulla ja kävi erittäin vilkkaan Nato-keskustelun. Ensimmäistä kertaa liiton toimielimessä käytiin keskustelua Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Aikaisemmin Natosta on ainoastaan kysytty liiton jäsenkyselyssä, muutoin asiaa ei ole käsitelty luottamushenkilöiden kesken. Haluamme nyt ottaa aktiivisesti osaa Nato-keskusteluun, tuoda reserviläiskentän näkemyksiä keskustelun tueksi sekä korostaa sitä, että juupas-eipäs väittelyn lisäksi tulee käydä laajapohjaista keskustelua myös siitä, millainen Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys konkreettisesti olisi, päättää puheenjohtaja Pohjola.

Reserviläisliiton jäsenkyselyyn vastasi kaikkiaan 2 768 liiton jäsentä. Kysely toteutettiin sähköisesti. Kyselyssä kartoitetaan jäsenistön turvallisuus- ja puolustuspoliittisia näkemyksiä sekä liiton palveluiden toimivuutta. Jäsenkysely toteutetaan vuosittain.

Reserviläisliitto

Vastaa