Nuoret kaipaavat työssä vastavuoroisuutta ja rakentavaa palautetta

Nuorten hyvinvointi on säännöllisesti esillä. Hyvä niin, sillä aihe on tärkeä. Hyvä työympäristö on yksi hyvinvointia lisäävistä tekijöistä.

Osatyökykyisten nuorten työllistymistä edistävässä LAB-ammattikorkeakoulun ASKELMAT-hankkeessa on kartoitettu nuorten tarpeita ja odotuksia työelämää kohtaan. Saatujen tulosten mukaan nuoret haluavat tulla työelämässä paremmin kuulluksi ja kohdatuksi.

ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä -hankkeessa toteutetaan parhaillaan työpajasarjaa, jonka avulla kerätään tietoa osa- ja täsmätyökykyisten nuorten työllistymiseen liittyvistä keskeisistä asioista sekä moninaisuuden hyödyntämisestä voimavarana.

Erilaisia työpajoja järjestetään vuoden 2022 aikana nuorille ja työelämän edustajille yhdessä ja erikseen. Työpajat toimivat hyvänä foorumina nuorten ja työelämän välillä, ja ne mahdollistavat avoimen keskustelun työelämätaidoista sekä työllistymisen tuesta. Tarkoitus on löytää yhdessä keskustellen keinoja, joilla voidaan lisätä työyhteisöjen moninaisuusosaamista.

”Moninaisuus tarkoittaa ihmisen näkyviä ja näkymättömiä piirteitä, jotka tekevät juuri hänestä omanlaisensa toimijan ja työntekijän. Jokainen meistä on yksilö ja jokainen tulee kohdata yksilönä. Moninaisuuden tunnistaminen voi olla työhyvinvointia lisäävä tekijä”, havainnoi hankkeen projektipäällikkö Outi Jokinen LAB-ammattikorkeakoulusta.

Vuoden ensimmäisessä työpajassa ilmeni, että täsmätyökykyisten nuorten ja työelämän yhteisiä työelämätaitoja todella tarvitaan.

”Nuorilla saattaa helposti olla ajatus ja stressi siitä, että työpaikoille odotetaan valmiita työntekijöitä. Työpajan keskustelujen pohjalta syntyi polku työhaastattelusta työelämään, jota tulemme yhteiskehittämään eteenpäin seuraavissa pajoissa”, sanoo ohjaaja Aino Hoskola Harjulan Setlementistä.

Kevään ja syksyn aikana tullaan järjestämään kuukausittain lisää työpajoja. Mukaan voivat tulla kaikki aiheesta kiinnostuneet – joko pajakokonaisuuteen, yksittäisiin tilaisuuksiin tai muuhun yhteiseen kehittämiseen. Erityisesti tavoitteena on kuulla ja koota jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä työntekijöiltä ja työyhteisöiltä, jotka ovat ohjanneet osatyökykyisiä nuoria. Työpajojen lisäksi nuorille tarjotaan tukea työ- ja toimintakyvyn sekä työelämävalmiuksien edistämiseksi.

Hanketta toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden Diakonialaitos sekä Harjulan Setlementti ry. Rahoitus koostuu Euroopan sosiaalirahaston, Lahden kaupungin ja toteuttajien omarahoitusosuuksista. Lue lisää projektin verkkosivuilta.

LAB-ammattikorkeakoulu

Vastaa