Nuorisotyöntekijät ovat huolissaan nuorten vihapuheesta ja väkivaltaisesta radikalisoitumisesta

Pelastakaa Lasten uudessa raportissa selvitettiin nuorten keskuudessa ilmenevää ekstremismiä ja vihapuhetta. Nuorisotyöntekijöistä lähes puolet kertoi kohdanneensa nuorten parissa väkivaltaista radikalisoitumista tai ekstremismiä ja selkeästi suurin osa kertoi kohdanneensa vihapuhetta.   Pelastakaa Lasten tuoreessa Nuorisotyöntekijöiden silmin: ekstremismi ja vihapuhe Suomessa -raportissa 68 % kyselyyn vastanneista nuorisotyöntekijöistä sanoo, että on huolissaan tai jokseenkin huolissaan nuorista alueellaan. Huoli liittyy etenkin nuorten hyvinvointiin, vihamieliseen käytökseen, asenneilmapiirin … Lue lisää

Nuoret kaipaavat työssä vastavuoroisuutta ja rakentavaa palautetta

Nuorten hyvinvointi on säännöllisesti esillä. Hyvä niin, sillä aihe on tärkeä. Hyvä työympäristö on yksi hyvinvointia lisäävistä tekijöistä. Osatyökykyisten nuorten työllistymistä edistävässä LAB-ammattikorkeakoulun ASKELMAT-hankkeessa on kartoitettu nuorten tarpeita ja odotuksia työelämää kohtaan. Saatujen tulosten mukaan nuoret haluavat tulla työelämässä paremmin kuulluksi ja kohdatuksi. ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä -hankkeessa toteutetaan parhaillaan työpajasarjaa, jonka avulla kerätään … Lue lisää

Kirkon nuorisotyön päivää vietetään 17.10. ensimmäistä kertaa

Suomen ev.lut. kirkossa on tehty ammatillista nuorisotyötä yli 70 vuotta. Tällä hetkellä kirkossa työskentelee kaikkiaan yli 1100 nuorisotyöntekijää, joka on noin kuusi prosenttia kirkon kaikista työntekijöistä. Kirkon nuorisotyö saa nyt oman merkkipäivänsä.  “Kirkon nuorisotyö tarvitsee oman nimikkopäivän, koska nuorisotyö ja sen tekijät ansaitsevat sen”, sanoo Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry:n toiminnanjohtaja Arja Lusa.   Lokakuun 17. päivä … Lue lisää

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta tukevat oppivelvollisia – uudistuksessa tarvitaan myös opiskeluhuoltoa ja mielenterveyspalveluja

Historiallinen uudistus saavutti koulupolun, mutta riittääkö oppivelvollisille tarjottava tuki ja ohjaus vähentämään koulutuksen keskeyttämistä? Oppivelvollisuuden laajentumisen tavoitteet saavutetaan vain, jos tukea ja ohjausta on tarjolla sitä tarvitseville. Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n kyselyn mukaan koulutuksen keskeyttäneet nuoret olisivat kaivanneet enemmän tukea ja ohjausta opinnoissa. Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry selvitti kyselyllä koulutuksen … Lue lisää

Väitös: Nuorten hyvinvointioppiminen edellyttää yksilöllisten lähtökohtien huomioimista arjen kohtaamisissa

KM Lauri Lantela perehtyy väitöstutkimuksessaan nuorten hyvinvointioppimiseen ja siihen, miten sitä voidaan kouluissa edistää osallisuutta ja toimijuutta tukemalla. Tulokset ovat hyödynnettävissä esimerkiksi lapsi-, nuori- ja perhepalveluiden uudistamistyössä, jossa koulun rooli hyvinvoinnin tukijana on keskeinen.  Koulumaailma on jatkuvassa muutoksessa, mutta sen yksi keskeinen päätehtävä on pysynyt ennallaan: lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Hyvinvointi kytkeytyy myös keskusteluun … Lue lisää

Monen nuoren koulumatka helpottui ikäpoikkeusluvalla suoritetun ajokortin avulla

17-vuotiaana ajokortin saamisen ehtoja lievennettiin vuonna 2018. Nyt ikäpoikkeusluvalla on myönnetty ajokortteja jo yli 30 000 nuorelle. Yli neljännes kaikista uusista henkilöauton kuljettajista on 17-vuotiaita. Koulumatkat ovat pääasiallinen syy ikäpoikkeusluvan hakemiseen. Vuosina 2018 – 2020 henkilöauton ajokortin ikäpoikkeusluvalla saaneilta nuorilta kuljettajilta kysyttiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tutkimuksessa syitä ikäpoikkeusluvan hakemiseen, kokemuksia ensimmäisestä ajovuodesta sekä tyytyväisyyttä … Lue lisää

Kaupungit vetoavat nuoriin, selvisi nuorten kuntavaalikyselystä – miten kunnat voivat lisätä pitovoimaansa?

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin nuorille tekemä kuntavaalikysely kertoo nuorten arvostavan kotikuntiaan. Kaupunkiseudut kiinnostavan silti enemmän asuinympäristönä. Kuntavaalikyselyn mukaan nuoret ovat pääosin tyytyväisiä nykyiseen kotikuntaansa, eikä ikä tai sukupuoli vaikuta merkittävästi suhtautumiseen omaan kotikuntaan. Kyselyyn vastanneista 76 prosenttia arvioi kotikunnassaan olevan joko hyvä tai erittäin hyvä asua. Kuitenkin kysymykseen “Haluaisitko asua nykyisessä kotikunnassasi 10 vuoden kuluttua?” vastaukset hajaantuvat. Täysi-ikäisistä … Lue lisää

Uutta neuropsykiatrista kuntoutusta nuorille aikuisille

Oma väylä on opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 16–29-vuotiaille nuorille suunniteltu neuropsykiatrinen kuntoutus. Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille, joilla on todettu autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD tai ADD. Kelan Oma väylä –kuntoutuksella autetaan nuoria, jotka tarvitsevat tukea sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja arjen … Lue lisää