Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta tukevat oppivelvollisia – uudistuksessa tarvitaan myös opiskeluhuoltoa ja mielenterveyspalveluja

Historiallinen uudistus saavutti koulupolun, mutta riittääkö oppivelvollisille tarjottava tuki ja ohjaus vähentämään koulutuksen keskeyttämistä? Oppivelvollisuuden laajentumisen tavoitteet saavutetaan vain, jos tukea ja ohjausta on tarjolla sitä tarvitseville. Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n kyselyn mukaan koulutuksen keskeyttäneet nuoret olisivat kaivanneet enemmän tukea ja ohjausta opinnoissa.

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry selvitti kyselyllä koulutuksen keskeyttäneiden nuorten tuen tarpeita. Kyselyyn vastasi 164 etsivän nuorisotyön tai työpajatoiminnan tavoittamaa koulutuksen keskeyttänyttä nuorta. Nuoret kuvaavat, että he olisivat tarvinneet enemmän opettajan aikaa ja henkilökohtaista tukea oppimiseen. Esille nousevat myös merkittävät puutteet opiskeluhuollossa, ohjauksessa ja mielenterveyspalveluissa. Jopa 78 % nuorista keskeytti opinnot mielenterveyden ja jaksamisen haasteiden takia. Koulutuksen keskeyttämisen syyt ja keskeyttämisvaarassa olevien nuorten tukeminen ovat jääneet oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä liian vähälle huomiolle.

Etsivän nuorisotyön ammattilaiset nuorten rinnalla

Oppivelvollisuuden laajentuminen muuttaa etsivän nuorisotyön käytäntöjä ja tarjoaa tilaisuuden kirkastaa sen perustehtävää. Ensisijainen vastuu oppivelvollisuusikäisten ohjauksesta on nyt entistä vahvemmin koulutuksen järjestäjällä ja viimesijainen vastuu oppivelvollisuuden suorittamisesta asuinkunnalla. Ohjaus- ja valvontavastuu ei kuulu etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviin. Etsivä nuorisotyö perustuu jatkossakin vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle rinnalla kulkevan ammattilaisen ja tukee nuorta hänen omien tavoitteidensa suuntaisesti.

Työpajat tarjoavat mahdollisuuden suorittaa opintoja yksilöllisessä valmennuksessa

Työpajoille oppivelvollisuuden laajentuminen avaa mahdollisuuksia vahvistaa yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa ja tukea nuoria entistä laajemmin. Työpajat voivat toimia koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöinä sekä tutkintotavoitteisessa että tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa. Oppivelvollinen saa työpajalla yksilöllistä valmennusta ja voi suorittaa siellä opintojaan. Kustannukset tulee korvata työpajoille. Työpajatoiminta vahvistaa oppimisvalmiuksia, tukee oikean opintoalan löytymistä ja ehkäisee koulutuksen keskeyttämistä.

Nuorten kokonaisvaltaisen tuen ja ohjauksen tarpeita ei voi ohittaa. Koulutuksen keskeyttämistä on mahdollista vähentää vain, jos nuoret saavat nykyistä enemmän yksilöllistä opetusta ja opiskeluhuollon, ohjauksen ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta parannetaan.  

Into -etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Vastaa