Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta tukevat oppivelvollisia – uudistuksessa tarvitaan myös opiskeluhuoltoa ja mielenterveyspalveluja

Historiallinen uudistus saavutti koulupolun, mutta riittääkö oppivelvollisille tarjottava tuki ja ohjaus vähentämään koulutuksen keskeyttämistä? Oppivelvollisuuden laajentumisen tavoitteet saavutetaan vain, jos tukea ja ohjausta on tarjolla sitä tarvitseville. Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n kyselyn mukaan koulutuksen keskeyttäneet nuoret olisivat kaivanneet enemmän tukea ja ohjausta opinnoissa. Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry selvitti kyselyllä koulutuksen … Lue lisää

Väitös: Nuorten hyvinvointioppiminen edellyttää yksilöllisten lähtökohtien huomioimista arjen kohtaamisissa

KM Lauri Lantela perehtyy väitöstutkimuksessaan nuorten hyvinvointioppimiseen ja siihen, miten sitä voidaan kouluissa edistää osallisuutta ja toimijuutta tukemalla. Tulokset ovat hyödynnettävissä esimerkiksi lapsi-, nuori- ja perhepalveluiden uudistamistyössä, jossa koulun rooli hyvinvoinnin tukijana on keskeinen.  Koulumaailma on jatkuvassa muutoksessa, mutta sen yksi keskeinen päätehtävä on pysynyt ennallaan: lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Hyvinvointi kytkeytyy myös keskusteluun … Lue lisää

Kielilähettiläillä on ollut kova kysyntä – toiminta jatkuu liki 1000 kouluvierailun pohjalta

Onnistunut ruotsinkielisyyttä edistävä Kielilähettiläät -konsepti jatkaa ja laajentaa toimiinsa muun muassa Svenska kulturfondenin tuella. Syksyllä samankaltainen toiminta käynnistyy pilottina myös Ruotsissa, jossa Suomessa asuvat ruotsalaiset kertovat Suomesta ja siitä, että täällä voi opiskella myös ruotsin kielellä. Projekti sai virallisesti alkunsa kesällä 2018, kun hankkeen taustaorganisaatio Kansalliskielet -yhdistys sai rahoituksen Svenska kulturfondenin Hallå! -hankkeelta. Rahoituksen kohteina … Lue lisää

Opiskelijoiden tukemiseen poikkeusoloissa ja sen jälkeen tarvitaan toimenpiteitä

Poikkeusolojen vaikutukset oppilas- ja opiskelijahyvinvointiin ovat merkittäviä. Hyvinvointiin ja henkiseen kuormittumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota kaikilla koulutusasteilla. Osalla oppijoista tilanteen vaikutukset hyvinvointiin ja opiskeluun voivat ilmetä myös pidemmällä aikavälillä. Tämän vuoksi tiivis moniammatillinen yhteistyö koulutuksen, opiskeluhuollon ja nuorisotyön kesken on ensiarvoisen tärkeää. Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) on toteuttanut poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutusten arvioinnin, jonka loppuraporttiin sisältyy … Lue lisää

Lapset ovat menettäneet yli kolmanneksen kouluvuodestaan koronapandemialle

Koulujen sulkemiset ja etäopiskelun haasteet ovat johtaneet maailmanlaajuisesti yhteensä 112 miljardin koulupäivän menetykseen. Erot sekä maiden välillä että niiden sisällä ovat hälyttäviä. Maailman lapset ovat menettäneet koronavuoden aikana keskimäärin 74 päivää koulutuksestaan, koska koulut ovat olleet suljettuina eikä etäopiskelu ole ollut kaikille mahdollista. Tämä on yli kolmanneksen tavallisesta, 190 päivän kouluvuodesta, kertoo Pelastakaa Lapset. Pelastakaa … Lue lisää