Väylävirasto varautuu maantievalaistuksen osittaisiin sammutuksiin

Väylävirasto varautuu siihen, että talven aikana voidaan joutua tilapäisesti sammuttamaan osa maanteiden valaistuksesta mahdollisen sähköpulan estämiseksi. Energiansäästötalkoisiin osallistumisen tavoitteena on välttää sähköpula ja pakotetut sähkökatkot tilanteissa, joissa sähkön tuotanto ei riitä vastaamaan kysyntää. Mahdollisten sammutusten liikenneturvallisuusvaikutukset pyritään minimoimaan. Väylävirasto vastaa yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa noin 78 000 kilometristä maanteitä, joista noin 12 000 kilometriä on … Lue lisää

Onko asunnon kuntotarkastuksesta hyötyä?

Vaikka kuntotarkastuksella pyritään saamaan riittävä tieto kodin kunnosta ennen asuntokauppaa, ongelmia syntyy siitä huolimatta. Kiinteistölakimiehen mukaan moni asuntokauppariita olisi vältettävissä, jos kuntotarkastajan suosittelemat lisätutkimukset päätettäisiin tilata. Kuntotarkastus tehdään asuntokauppaa edeltävästi, pintapuolisin ja aistinvaraisin menetelmin asunnon kunnon ja riskirakenteiden selvittämiseksi. Rakenneavaukset eivät tyypillisesti kuulu kuntotarkastukseen, ellei niihin ole jotain perusteltua syytä, kuten home-epäily. Asuntokaupan ongelmatilanteita työkseen … Lue lisää

Kolmannes suomalaisista kokee turvallisuutensa heikentyneen tänä vuonna – huolina energia, taantuma, sota ja kyberhyökkäykset

Kolmannes suomalaisista kokee oman perheensä turvallisuuden heikentyneen tänä vuonna, selviää Telian tuoreesta turvallisuustutkimuksesta. Suurimpina uhkina suomalaiset pitävät energiaa, taantumaa, sotaa ja kyberhyökkäyksiä. Kantarin tekemässä tutkimuksessa 90 prosenttia suomalaista pitää edelleen turvallisuuttaan erittäin tai melko hyvänä. Kuitenkin 31 prosenttia vastaajista kokee, että oma ja perheen turvallisuus on heikentynyt vuoden aikana. ” Tämä on melkoinen muutos yhdessä … Lue lisää

John Nurmisen Säätiön ja Traficomin yhteistyöllä vähennetään kemikaalipäästöjä Itämereen

Nestemäisiä irtolasteja eli kemikaaleja kuljettavien säiliöalusten tankinpesun yhteydessä mereen voi päätyä yhdellä kertaa satojakin litroja haitallisia ja vaarallisia kemikaaleja. John Nurmisen Säätiö ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ovat käynnistäneet Kemikaalialushankkeen, jonka tavoitteena on tunnistaa Suomen satamissa käyvien kemikaalisäiliöalusten tankkien pesuun liittyvät haitallisimmat ja vaarallisimmat kemikaalipäästöt Itämereen. Samalla on tarkoitus löytää ratkaisuja sallittujen päästöjen vähentämiseksi.  Kemikaalisäiliöaluksilla … Lue lisää

Ota Suomi.fi-viestit käyttöön nyt – saat heti tiedon, kun ensi vuoden verokortti on OmaVerossa

Vaikka moni suomalainen täydentää veroilmoitustaan sujuvasti OmaVerossa, täysin sähköiseen veroasiointiin on siirtynyt vasta noin 940 000 henkilöä. Kun ottaa käyttöönsä Suomi.fi-viestit, kotiin ei tule paperista veropostia. Verohallinto lähettää joulu-tammikuun aikana suomalaisille yli neljä miljoonaa paperista verokorttia, joiden postitus maksaa 2,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 verokortit tulevat OmaVeroon 14. joulukuuta mennessä. Jos on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit eli sähköiset viranomaisviestit, saa sähköpostiin tiedon heti, kun … Lue lisää

Tyytyväisyys maanteiden kuntoon pysyi lähes ennallaan

Yksityishenkilöiden tyytyväisyys maanteiden kuntoon on pysynyt samalla tasolla viime vuoteen verrattuna.  Raskaan liikenteen tyytymättömyys on puolestaan hivenen kasvanut, selviää Väyläviraston tilaamasta tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksesta. Yleistyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2021. Raskaan liikenteen osalta tyytyväisyys kuitenkin kääntyi pieneen laskuun muutaman vuoden noususuhdanteen jälkeen. ”Kaiken kaikkiaan tuloksissa näkyy se, että pääväylien … Lue lisää

Seurakuntavaalit 2022: Vahvistettu äänestysprosentti on 12,7

Seurakuntien vaalilautakunnat ovat vahvistaneet vuoden 2022 vaalien tulokset. Valtakunnallinen äänestysprosentti on 12,7. Edellisissä vaaleissa vuonna 2018 äänestysprosentti oli 14,4.  Äänioikeuttaan käyttäneistä noin 62 prosenttia äänesti ennakkoon.  Valittujen luottamushenkilöiden keski-ikä on 57 vuotta. Keski-ikä nousi noin vuodella viime vaaleihin verrattuna. Nuoria alle 30-vuotiaita valituista on 4,5 prosenttia. Puolet luottamushenkilöistä on iältään 50–70-vuotiaita. Naisia valituista luottamushenkilöistä on 54 … Lue lisää

Saamelaiskäräjälaki etenee eduskuntaan – Saamelaiskäräjät käsittelee asian mahdollisimman pian

Suomen hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen saamelaiskäräjälain muuttamisesta. Timosen toimikunnan lakiin ehdottamat muutokset ovat laajalti kotimaisten ja kansainvälisten ihmisoikeustoimijoiden edellyttämiä. Saamelaiskäräjälakia on yritetty uudistaa kolmen peräkkäisen hallituskauden aikana, mutta aiemmat kaksi yritystä ovat epäonnistuneet. Suomen valtion on todettu voimassa olevan saamelaiskäräjälain osalta toistuvasti rikkoneen kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia esimerkiksi saamelaisten itsemääräämisoikeuden suhteen. – Saamelaiskäräjälain uudistuksessa on … Lue lisää

Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelma nyt nähtävillä

Espoon ja Salon välille suunnitellaan oikorataa. Oikorata olisi osa Helsingin ja Turun välistä nopeaa junayhteyttä. Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelma on nähtävillä 8.11.–8.12.2022, jonka aikana suunnitelmasta voi jättää muistutuksen. Hankkeen rakentamisesta ei ole tehty päätöstä. Espoo–Salo-oikoradan suunnittelu on edennyt ja yleissuunnitelma on nyt nähtävillä. Yleissuunnitelmassa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Yleisesti Espoo–Salo-oikoradasta Helsingin ja Turun välille suunnitellaan nopeaa … Lue lisää

Ruokaturva: komissio käsittelee lannoitteiden saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta EU:ssa ja muualla maailmassa

Lannoitteilla on merkittävä rooli elintarviketurvan kannalta. Niiden tuotanto ja kustannukset riippuvat suurelta osin maakaasusta. Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksena meneillään on maailmanlaajuinen mineraalilannoite- ja energiakriisi, joka heikentää maailmanlaajuista elintarviketurvaa ja nostaa elintarvikkeiden hintoja. Euroopan komissio antoi aiheesta tänään tiedonannon, jossa käsitellään lannoitteiden saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta. Tiedonannossa esitetään monenlaisia toimia ja ohjeita siitä, kuinka vastata EU:n … Lue lisää