Tyytyväisyys maanteiden kuntoon pysyi lähes ennallaan

Yksityishenkilöiden tyytyväisyys maanteiden kuntoon on pysynyt samalla tasolla viime vuoteen verrattuna.  Raskaan liikenteen tyytymättömyys on puolestaan hivenen kasvanut, selviää Väyläviraston tilaamasta tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksesta.

Yleistyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2021. Raskaan liikenteen osalta tyytyväisyys kuitenkin kääntyi pieneen laskuun muutaman vuoden noususuhdanteen jälkeen.

”Kaiken kaikkiaan tuloksissa näkyy se, että pääväylien korjaus priorisoidaan. Niihin ollaan tyytyväisiä, kun taas muiden teiden kunto hieman huolestuttaa tienkäyttäjiä ja ammattiliikennettä. Tutkimustulokset ovat meille erittäin tärkeää palautetta asiakkailta, ja niitä käydään läpi yhdessä ELY-keskusten kanssa”, kertoo teiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen Väylävirastosta.

Väylävirasto määrittelee maanteiden kunnossapidon tavoitetason. Palvelutason toteutumisesta huolehtivat paikallisten ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueet, jotka tilaavat teiden kunnossapidon.

Talven haasteet näkyivät kesälläkin, tyytyväisyys sorateihin nousi

Kesäajan kunnossapito on olennainen asia myös teiden talvikunnossapidon onnistumisen kannalta ja toisin päin. Viime talven olosuhteet ja erityisesti nollan molemmin puolin sahannut lämpötila aiheutti monin paikoin päällystevaurioita, jotka vaikuttivat tienkäyttäjien tyytyväisyyteen kesälläkin.

”Viime talven reikiintyminen ja epätasaisuudet näkyvät tuloksissa. Kuten myös päällystysmäärän lasku, tyypillisesti päällystysmäärät näkyvät tyytyväisyydessä vuoden viiveellä. Vuonna 2020 päällystettiin noin 4 000 kilometriä, kun 2021 jäätiin noin 2 700 kilometriin. Kustannustason nousu aiheuttaa ylipäätään haasteita ja edellyttää hoitotoimenpiteiden priorisointia, mutta käytettävissä olevat resurssit käytetään mahdollisimman tehokkaasti”, Pirinen sanoo.

Mennyt kesä oli sorateiden kannalta hyvä. Kevään kelirikkoaika oli odotettua helpompi, ja kun kesällä ei tullut erityisen kuivia tai sateisia jaksoja, pystyttiin soratiet pitämään normaalissa kunnossa.

”Tyytyväisyys sorateiden kuntoon nousi etenkin raskaan liikenteen osalta. Kelillä on iso merkitys kunnossapitoon erityisesti sorateillä, ja nyt suotuisat säät edesauttoivat pitämään hoidon laatutason korkeana”, Pirinen toteaa.

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus kahdesti vuodessa

Väylävirasto selvittää tienkäyttäjien tyytyväisyyttä kahdesti vuodessa. Toinen tutkimuksista koskee talvikunnossapitoa, toinen taas maanteiden tilaa ja kuntoa kesäkaudella. Tutkimusten tuloksia käytetään Väyläviraston ja ELY-keskusten toiminnan onnistumisen seurantaan sekä apuna toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa.

Nyt julkaistut tulokset ovat kesäkauden tutkimuksesta. Tiedonkeruu toteutettiin 18.8.–30.9.2022 online-paneelissa sekä kirjekyselyllä. Tutkimukseen vastasi 4 895 yksityishenkilöä ja 1 087 ammattiautoilijaa.

Tutkimuksen koko raportti julkaistaan myöhemmin Väyläviraston verkkosivuilla.

Väylävirasto

Vastaa