Ruokaturva: komissio käsittelee lannoitteiden saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta EU:ssa ja muualla maailmassa

Lannoitteilla on merkittävä rooli elintarviketurvan kannalta. Niiden tuotanto ja kustannukset riippuvat suurelta osin maakaasusta. Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksena meneillään on maailmanlaajuinen mineraalilannoite- ja energiakriisi, joka heikentää maailmanlaajuista elintarviketurvaa ja nostaa elintarvikkeiden hintoja. Euroopan komissio antoi aiheesta tänään tiedonannon, jossa käsitellään lannoitteiden saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta.

Tiedonannossa esitetään monenlaisia toimia ja ohjeita siitä, kuinka vastata EU:n maataloustuottajien ja teollisuuden sekä kehitysmaiden tämänhetkisiin haasteisiin.

Lisäksi tiedonannossa käsitellään tarvetta vahvistaa elintarvikejärjestelmien yleistä häiriönsietokykyä ja kestävyyttä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tämä on linjassa maaliskuussa 2022 hyväksytyn elintarviketurvan varmistamista koskevan tiedonannonPellolta pöytään -strategian ja REPowerEU-suunnitelman kanssa.

Euroopan komission Suomen-edustusto

Vastaa