Ruokaturva: komissio käsittelee lannoitteiden saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta EU:ssa ja muualla maailmassa

Lannoitteilla on merkittävä rooli elintarviketurvan kannalta. Niiden tuotanto ja kustannukset riippuvat suurelta osin maakaasusta. Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksena meneillään on maailmanlaajuinen mineraalilannoite- ja energiakriisi, joka heikentää maailmanlaajuista elintarviketurvaa ja nostaa elintarvikkeiden hintoja. Euroopan komissio antoi aiheesta tänään tiedonannon, jossa käsitellään lannoitteiden saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta. Tiedonannossa esitetään monenlaisia toimia ja ohjeita siitä, kuinka vastata EU:n … Lue lisää

Yli 200 naista harjoittelee turvallisuustaitoja Helsingissä

Miten väestönsuojassa toimitaan? Kuinka voin itse varautua? Mitä tehdä onnettomuustilanteessa tai tulipalon syttyessä? Esimerkiksi näitä kysymyksiä käsitellään Naisten Valmiusliiton PikkuNASTA Pihlajanmarja 2022-harjoituksessa 16.–18.9. Santahaminassa, johon saapuu yli 200 naista. –  Kiinnostus turvallisuus- ja varautumistaitojen kehittämiseen on suuri. Naisten Valmiusliitto pyrkii omalta osaltaan vastamaan tähän tarpeeseen monipuolisella koulutuksella. Turvallisuus- ja varautumistaidot ovat kansalaistaitoja, joita kannattaa ylläpitää … Lue lisää

Saammeko tänä vuonna kotimaista viljaa?

Viime vuonna Suomesta korjattiin historiallisen alhainen viljasato, joka määrällisesti jäi noin 10 % vajaaksi vuosittaisesta kulutuksestamme. Se ei aiheuttanut meille tavallisille kansalaisille ruokapulaa, ja se oli vain pienen puron kokoinen syy ruokalaskumme kasvuun. Kuitenkin viime vuoden, tämän ja ensi syksyn sadoilla sekä monilla muilla suuremmilla tekijöillä voi yhdessä olla suurikin merkitys suomalaisen ruuan saatavuuteen tulevina … Lue lisää

Maatalouden huoltovarmuutta turvataan lisätuilla

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut merkittäviä ongelmia maatalous- ja elintarvikemarkkinoille. Huoltovarmuuden varmistamiseksi maatiloille maksetaan elokuusta alkaen lisätukia. Etelä-Suomen maatilat voivat hakea poikkeuksellista mukautustukea, ja pohjoisen tuen alueella sijaitsevat tilat saavat korotuksia nykyisiin maataloustukiin. Lisäksi kaikki tilat saavat lisämaksun luonnonhaittakorvaukseen. Poikkeuksellinen mukautustuki ja tukien lisämaksut ovat osa hallituksen maataloudelle kohdistamaa huoltovarmuuspakettia. Kriisituki haettavissa elokuussa Etelä-Suomen poikkeuksellisen … Lue lisää

Turpeella huoltovarmuutta sodan luomassa epävarmuudessa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on yhdessä yössä muuttanut energiamarkkinoita. Venäjän energiapuun tuonnin vaikeutuessa tai loppuessa myös turvetta tarvitaan. Suomessa on syytä arvioida nopeasti uudelleen myös energiaturpeen mahdollisuudet, sillä pelkästään kotimaisella puulla syntyvää polttoainevajetta ei voida korvata.   Turpeen merkitys huolto- ja toimitusvarmuuden kannalta on yleisesti tunnustettu, vaikka ala onkin supistunut hallitsemattomasti turpeen tultua yhä kalliimmaksi polttoaineeksi päästöoikeuden … Lue lisää

Digillä tehokkuutta kala-alalle – huoltovarmuus kuntoon Suomessa

Kotimaisen kalan käyttö on Suomen huoltovarmuuden kannalta tärkeää. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on kehittämässä uudenlaista tiedonvälitysjärjestelmää yhteistyössä kalastajien ja kalanjalostajien kanssa. Koronapandemia on osoittanut, että kriisin tai poikkeustilan aikana mikään ei ole itsestään selvää. Kotimaisen kalan parempi hyödyntäminen ja koko kalatoimialan toimijoiden tukeminen on arvokasta koko Suomen huoltovarmuudelle. Kala-alan toimijoille ollaan nyt kehittämässä helppokäyttöistä tiedonvälitysjärjestelmää Kalastusketjun toiminnanohjauksen kehittäminen -hankkeessa. – … Lue lisää