Turpeella huoltovarmuutta sodan luomassa epävarmuudessa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on yhdessä yössä muuttanut energiamarkkinoita. Venäjän energiapuun tuonnin vaikeutuessa tai loppuessa myös turvetta tarvitaan. Suomessa on syytä arvioida nopeasti uudelleen myös energiaturpeen mahdollisuudet, sillä pelkästään kotimaisella puulla syntyvää polttoainevajetta ei voida korvata.  

Turpeen merkitys huolto- ja toimitusvarmuuden kannalta on yleisesti tunnustettu, vaikka ala onkin supistunut hallitsemattomasti turpeen tultua yhä kalliimmaksi polttoaineeksi päästöoikeuden hinnan ja turveveron noston seurauksena. Turvealalla on vielä jäljellä kyvykkyyttä ja resursseja: tuotantopinta-alaa on jäljellä, alan yrittäjiä löytyy eikä kaikkia koneita ole romutettu. Kotimaista turvetta voidaan käsillä olevassa akuutissa tilanteessa tuottaa kustannustehokkaasti ja varastoida useiksi vuosiksi aumoihin. Tuotannossa kuluvan polttoaineen energiamäärä on vähäinen suhteessa sillä tuotetun turpeen energiamäärään. Tällaiset asiat vain korostuvat Ukrainan konfliktin mahdollisesti pitkittyessä.  

Nyt tarvitaan nopeita toimia, joilla hallitusohjelman myönteiset kirjaukset ja puheet turpeen huoltovarmuusmerkityksestä lunastetaan ja luodaan uskottava näkymä tuotannon aloittamiselle vahvasti heti tulevan kesän alusta alkaen.  
 
Keinoja turpeen pitämiseksi energiapaletissa energiapuun rinnalla ja samalla vahvistamassa kotimaisen puun käyttöä korkean arvonlisän puutuotteisiin on, jos vain halutaan toimia. Kansallisesti päätettävissä ovat tässä tilanteessa ainakin 

  • päästöoikeuden aiheuttamien kustannusten kompensointi päästökaupan alaisille laitoksille toistaiseksi  
  • energiaturpeen veron alentaminen  
  • turpeen ostaminen huoltovarmuusvarastoihin.  

Päätöksiä näistä on kuitenkin tehtävä jo lähiviikkoina, sillä maaliskuu on tulevan kesän nostosesonkiin varautumisen kannalta viimeinen mahdollinen kuukausi – pääsiäisen yli ei voida odottaa menettämättä merkittävää osaa alkukesän otollisista nostokeleistä ja mahdollisuudesta täyttää ehtyneitä turvevarastoja taas tulevien talvien varalle.

Bioenergia ry

Vastaa