Poikkeusaika vahvisti kunnostetun elektroniikan markkinaa

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä kunnostetun elektroniikan markkinat ovat olleet jatkuvassa kasvussa. Myös korona-ajalla on ollut selkeä vaikutus. Maailmanlaajuinen sirupula on tehnyt monen uuden elektroniikkalaitteen käsiin saamisesta hidasta tai kallista. Kuluttajat ja yritykset ovat koronan myötä alkaneet etsiä vaihtoehtoja uusille tietokoneille, jonka vuoksi kiinnostus kunnostettuja laitteita kohtaan on suurempi kuin koskaan. Myös asenteet käytetyn elektroniikan uusiokäyttöön ovat muuttuneet myönteisemmiksi.

Suomalaisia kiinnostavat kunnostetut tietokoneet

Kaleva Media selvitti Taitonetin toimeksiannosta tammi-helmikuun aikana suomalaisten mielikuvia kunnostettuja tietokoneita kohtaan. Tutkimus suoritettiin verkkokyselynä ja siihen vastasi reilut kahdeksansataa suomalaista ympäri maata.

Vastaajista suurinta osaa kiinnostivat käytetyt tietokoneet ja niiden hankinta. 71 prosenttia vastanneista oli hankkinut tai voisi kuvitella hankkivansa käytetyn tietokoneen. Sopivia vaihtoehtoja etsittiin Googlesta, sosiaalisesta mediasta ja tuttavien suositusten perusteella. Hinta-laatusuhde, tietokoneen ominaisuudet ja sopivuus käyttötarkoitukseen ovat tärkeimmät tietokoneen hankintaan vaikuttavat tekijät. 

36 prosenttia vastanneista kertoi, että asenteet käytettyjä tietokoneita kohtaan ovat muuttuneet positiivisemmiksi kuluneen vuoden aikana. Positiivisen muutoksen syynä sanottiin olevan mm. kasvanut tarjonta, ympäristösyyt ja komponenttipula.

Luotettava myyjä korostuu käytettyjen tietokoneiden kaupassa 

83 prosenttia tutkimukseen vastaajista sanoi, että tietokoneiden myyjän tulisi herättää luottamusta ja 75 prosentin mielestä myyjän tulee toimia tietokoneiden asiantuntijana. Käytettyjen tietokoneiden osalta vastaajien suurimmaksi hankinnan esteeksi nousi pelko koneen toimimattomuudesta.

Kun ei valitse täysin uutta, saattaa saada jopa paremman laitteen. Yli tuhat euroa maksavaa yrityskannettavaa tulee harvan kuluttajan edes harkittua omaan käyttöön. Korkea hinta johtuu tuotteiden huippulaadukkaista osista ja käytettyjen materiaalien kestävyydestä. Muutaman vuoden käytön jälkeen tuotteita myydään kunnostettuna muutamalla satasella, jolloin ne sopivat myös kuluttajien lompakolle.

Käytettyä elektroniikkaa liikkuu paljon nettikirpputoreilla, mutta niihin liittyy riskejä. Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa tuotteella on perävalotakuu eli myyjän vastuu päättyy, kun kaupat on kätelty. Riskit on mahdollista minimoida hankkimalla laitteet luotettavilta kunnostamiseen erikoistuneilta myyjiltä. Näiltä yrityksiltä saa yleensä ostoksen turvaksi pitkän takuun ja palautusoikeuden.

Käytettyjen tietokoneiden myyjä Taitonetti Oy:n toimitusjohtaja Mikko Veijola allekirjoittaa tutkimuksen johtopäätökset asiakkaiden luottamuksen tärkeydestä. Luottamus rakentuu laadukkaista tuotteista, joille voidaan antaa jopa kahden vuoden takuu. Taitonetin kuudentoista toimintavuoden aikana tietokoneiden laatuerot ovat tulleet hyvin esille ja valikoima on keskittynyt kattamaan vain valikoituja yrityskoneita. Taitonetin toimitusjohtaja Mikko Veijola selostaa, että yrityskoneiden ja kuluttajakoneiden erot näkyvät komponenttien, rungon ja jäähdytyksen laadussa. 

– Myymissämme yritysmallin tietokoneissa kaikki osat piirilevyistä kondensaattoreihin ovat huomattavasti laadukkaampia kuin halvemmissa kuluttajakoneissa. Komponenttien laatu ei ehkä näy ulospäin mitenkään, mutta laadukkaat osat estävät kaikenlaisia pieniä ja suuria ongelmia, joita koneisiin voi syntyä huonojen komponenttien takia.

Taitonetti Oy

Vastaa