Latureista, muuntajista ja led-valoista löytyi viime vuoden valvonnassa eniten sähköturvallisuuspuutteita

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) määräsi viime vuonna yrityksiä poistamaan markkinoilta yli 70 vaarallista sähkölaitetta. Eniten turvallisuuspuutteita oli latureissa, muuntajissa ja erilaisissa led-valaisimissa. Sähkölaitteiden valvonta painottui entistä enemmän verkkokauppaan, josta myös kuluttajat ostavat usein tuotteita.

Tukes valvoi markkinoilla olevia sähkölaitteita entistä enemmän verkkokaupoissa. Verkkokauppavalvonta toimii niin, että tutkitaan netin kauppapaikkojen tarjontaa tai etsitään ja hankitaan tuotteita Tukesiin tulleiden ilmoitusten perusteella. Suurin osa valvontakäynneistä tehtiin kuitenkin edelleen kivijalkakauppoihin. Valvontakäyntien määrä lisääntyi edellisvuodesta ja oli yli 1800, kun se vuonna 2020 oli 1220. 

Tukes testautti viime vuonna yhteensä 364 sähkölaitetta, ja testausten perusteella 72 sähkölaitetta poistettiin markkinoilta. Maahantuojat velvoitettiin keräämään näistä vakavimmin vaaralliset 26 laitetta takaisin käyttäjiltä. Vuotta aiemmin testausten määrä oli 346, markkinoilta poistettiin 90 laitetta ja näistä takaisinvetoja oli 19 kpl. Markkinoilta poistetuissa tuotteissa oli joko sähköiskun tai palonvaara.

Eniten vaarallisia ja puutteellisia sähkölaitteita löytyy samoista tuoteryhmistä vuodesta toiseen. Suurimpina ryhminä ovat jatkuvasti led-valaisimet sekä erilaiset laturit ja muuntajat. Vaaralliseksi osoittautuneita sähkölaitteita löytyi myös esimerkiksi lihashuoltovasaroista ja uppopumpuista.  
Tietoa markkinoilta poistetuista sähkölaitteista löytyy Tukesin markkinavalvontarekisteristä

Vaaralliset sähkölaitteet jäävät hyvin Tukesin haaviin 

Tukesin valvonta kohdistuu riskiperusteisesti epäilyttäviin tuotteisiin tai uusiin tuoteryhmiin ja tuotemerkkeihin.  

– Hyödynnämme valvonnassa eurooppalaisia markkinavalvontatietokantoja. Teemme myös aktiivista yhteistyötä muiden EU-maiden markkinavalvontaviranomaisten kanssa ja osallistumme yhteisprojekteihin, sanoo sähkötuoteturvallisuuden asiantuntija Seppo Niemi.

– Valvonnan kohdentaminen riskiperusteisesti on ollut tehokasta. Viime vuonna testatuista sähkölaitteista noin 25 prosenttia osoittautui siinä määrin vaarallisiksi tai puutteelliseksi, että niiden myyntiä jouduttiin rajoittamaan erilaisilla kieltopäätöksillä. Lievemmin puutteellisista tuotteista annetaan vastuuyrityksille huomautuksia, joissa yrityksiä pyydetään korjaaman testeissä löydetyt puutteet viimeistään seuraavissa tuotantoerissä, Niemi jatkaa.

Tukesiin tulee myös kuluttajilta ilmoituksia vaaralliseksi epäillyistä tuotteista. Viime vuonna niitä tuli 773 kpl, tosin kaikki eivät koskeneet juuri sähkölaitteita. Ilmoituksen voi tehdä Tukesin verkkosivulla olevalla lomakkeella.

Kaukomaiden verkkokaupoista ostat omalla vastuullasi

– Kuluttajat ostavat entistä enemmän sähkölaitteita Suomen ja EU:n ulkopuolella sijaitsevista verkkokaupoista. Näihin verkkokauppoihin ei suomalaisten tai eurooppalaisten viranomaisten toimivalta ulotu. EU:n ulkopuolelta tuotteita ostava kuluttaja joutuu itse vastaamaan seurauksista, jos tuote osoittautuu vaaralliseksi tai aiheuttaa vahinkoa, Niemi varoittaa.

Viranomainen ei tarkasta sähkölaitteita ennakkoon

Vastuu sähkölaitteiden turvallisuudesta on maahantuojalla, valmistajalla ja myyjällä. Viranomainen ei tarkasta sähkölaitteita ennakkoon, vaan valvonta kohdistuu riskiperusteisesti jo markkinoilla oleviin tuotteisiin.

Tukesin kyselytutkimuksissa on käynyt ilmi, että suuri osa kansalaisista luulee viranomaisten tarkastavan kaikki tuotteet ennen kuin ne tuodaan markkinoille. Sähkölaitteiden pakollinen ennakkotarkastus päättyi kuitenkin jo yli 25 vuotta sitten EU:n myötä. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes

Vastaa