Itärajan esteaidan pilotointi käynnistyy

Hallitus esittää vuoden 2022 neljännessä lisätalousarvioehdotuksessaan kuuden miljoonan euron rahoitusta itärajan esteaidan pilotointiin. Rajavartiolaitos käynnistää pilotoinnin hankinnan. –   Pilotoinnissa testataan hankkeen toimeenpanoa rakentamalla noin kolmen kilometrin mittainen esteaita Kaakkois-Suomen alueelle. Lisäksi Rajavartiolaitos laatii esteaidan tärkeimpien kohdealueiden toteutussuunnitelmat, mikäli hallitus esittää rahoituksen niiden rakentamiseksi, sanoo hankepäällikkö Ismo Kurki Pilotoinnista ei järjestetä julkista kilpailutusta eikä hankintailmoitusta julkaista. … Lue lisää

Tulisijojen käyttötavoilla voi vaikuttaa piipusta tulevaan savun laatuun sekä paloturvallisuuteen

Nykyinen energiakriisi tulee tulevan talven aikana merkitsemään lisääntyvää puun käyttöä asuintalojen tulisijoissa. Puuta voi polttaa kuitenkin eri tavoilla ja oikeanlaisella puunpoltolla voidaan vaikuttaa siihen, millaisia vaikutuksia savukaasuilla on ympäristöön ja kuinka puun sisältämä energia ja rahallinen säästö saadaan hyödynnettyä, kertoo ympäristönsuojelupäällikkö Sara Piutunen Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta.   – Energiatehokkaassa tulisijan käytössä keskeistä on polttaa uunillinen pilkkeitä kerralla tehokkaasti ja … Lue lisää

Kymmenen vuotta pitkäjänteistä kyberharjoitustoimintaa tuottaa tulosta

Turvallisuusviranomaiset ovat vuosittaisella kyberharjoittelulla kehittäneet toimintavalmiuksiaan ja reagointikykyään vakavien kyberpoikkeamatilanteiden varalle. Tänään saatiin päätökseen Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa järjestämä vuosittainen kansallinen kyberharjoitus KYHA. Harjoitusten tuloksena osallistujien osaaminen kybersuojautumisesta ja -vaikuttamisesta on kasvanut vastaamaan nykyaikaisen toimintaympäristön ja vallitsevan turvallisuustilanteen vaateisiin. Viikon kestänyttä kansallista kyberharjoitusta johti tänä vuonna valtion kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen liikenne- ja viestintäministeriöstä yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun … Lue lisää

Useita heijastimia poistettu markkinoilta huonon heijastavuuden vuoksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt valvontaprojektissaan useiden kymmenien heijastimien heijastavuustehoja, ja tulokset olivat todella huonoja. Markkinoilta poistettiin tänä vuonna 22 heijastinta ja led-valon sisältävää tuotetta, ja niistä kuusi joutui myös palautusmenettelyyn. Ledillä varustetuista tuotteista löytyi enemmän puutteita kuin ns. tavallisista heijastimista. Markkinoilta poistetut tuotteet löytyvät Vaaralliset tuotteet -sivustolta. Tukes on käsitellyt vuoden aikana yhteensä noin … Lue lisää

Hoitoalan rakennuksissa syttyy tulipaloja enemmän kuin 2000-luvun alussa

Hoitoalan rakennusten paloturvallisuus on heikentynyt vuosituhannen jälkeisestä tilanteesta. Tämä käy ilmi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön äskettäin julkaisemasta tutkimuksesta, jossa on tehty vertailua vuosien 2001–2007 ja 2014–2020 välillä. Lisäksi esimerkiksi lähihoitajilla tai kotihoidon työntekijöillä ei ole aina mahdollisuutta osallistua edes alkusammutusharjoituksiin, laajemmasta turvallisuuskoulutuksesta puhumattakaan. – Heikentynyt tilanne on hämmentävä, sillä sosiaali- ja terveysalalla on tehty määrätietoisia toimenpiteitä … Lue lisää

Rajavartiolaitoksen suunnitelma itärajan aidaksi valmistunut

Rajavartiolaitos arvioi esteaidan rakentamisen osalle itärajaa tarpeelliseksi Suomen turvallisuusympäristön muuttumisen takia. Aitaa ei rakenneta koko rajan pituudelta, vaan riskialttiimmille alueille, kuten rajanylityspaikat ja niiden läheiset alueet. Pääosa aidasta tulisi rajojen valvonnan painopistealueelle Kaakkois-Suomeen. Itärajamme ei tässä tilanteessa poikkea muista Euroopan unionin itäisen maarajan osuuksista, joille esteaitoja on jo rakennettu. Nyt valmistuneen suunnitelman mukaisesti aitaa rakennettaisiin … Lue lisää

SPEK Seniorimessuilla Oulussa: On niitä helppojakin keinoja, joilla ikäihmiselle turvataan paloturvallinen arki

Ikäihmisille ja heidän läheisilleen on olemassa helppoja keinoja, jotka auttavat sujuvan ja paloturvallisen arjen varmistamisessa esimerkiksi lieden käytössä. Tästä puhuu Oulussa Seniorimessuilla 17.–18.9. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön erikoistutkija Tarja Ojala. Valtaosa senioreista on toimintakykyisiä ihmisiä, jotka haluavat asua kotona ja vaikuttaa itse oman elämänsä turvallisuusasioihin. Toisaalta ikäihmisillä on myös oikeus saada tukea, kun he sitä tarvitsevat. … Lue lisää

Yli 200 naista harjoittelee turvallisuustaitoja Helsingissä

Miten väestönsuojassa toimitaan? Kuinka voin itse varautua? Mitä tehdä onnettomuustilanteessa tai tulipalon syttyessä? Esimerkiksi näitä kysymyksiä käsitellään Naisten Valmiusliiton PikkuNASTA Pihlajanmarja 2022-harjoituksessa 16.–18.9. Santahaminassa, johon saapuu yli 200 naista. –  Kiinnostus turvallisuus- ja varautumistaitojen kehittämiseen on suuri. Naisten Valmiusliitto pyrkii omalta osaltaan vastamaan tähän tarpeeseen monipuolisella koulutuksella. Turvallisuus- ja varautumistaidot ovat kansalaistaitoja, joita kannattaa ylläpitää … Lue lisää

Nyt järki käteen – asiaton liikkuminen ja ilkivalta lisääntyneet rautateillä

Väylävirasto ja VR varoittavat lapsia ja nuoria sekä heidän kasvattajiaan rautatiellä liikkumisen vaarallisuudesta. Radalla liikkuminen sekä raideilkivalta aiheuttavat hengenvaarallisia vaaratilanteita ja voivat myös johtaa satojen tuhansien eurojen vahingonkorvausvastuuseen. Nuorten asiaton radalla liikkuminen, ilkivalta ja muu häiriökäyttäytyminen ovat lisääntyneet loppukesän aikana koko Suomessa. Väylävirasto ja VR ovat huolissaan nuorten turvallisuudesta ja muistuttavat yhdessä vanhempia ja kouluja … Lue lisää

Väitös: Inhimillisyyden huomioiminen lisää kyberturvallisuutta

Yliopistonlehtori Mirva Salminen tarkastelee väitöstutkimuksessaan kriittisesti digitalisaatiota ja kyberturvallisuutta yhteiskunnallisina kehitysohjelmina. Salmisen mukaan digitalisoituvan yhteiskunnan turvaaminen edellyttää, että inhimillisyys huomioidaan nykyistä paremmin niin tieto- ja viestintäteknologioiden, digitaalisten sovellusten ja palveluiden kehittämisessä kuin yhteiskunnallisissa politiikkaohjelmissa. Digitalisaatio on tehnyt tieto- ja viestintäteknologiasta sekä tietoliikenneverkoista yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä infrastruktuureita. Digitalisaatiota edistetään taloudellisten, yhteiskunnallisten ja arkipäivän mahdollisuuksien vuoksi, … Lue lisää