Rajavartiolaitoksen suunnitelma itärajan aidaksi valmistunut

Rajavartiolaitos arvioi esteaidan rakentamisen osalle itärajaa tarpeelliseksi Suomen turvallisuusympäristön muuttumisen takia. Aitaa ei rakenneta koko rajan pituudelta, vaan riskialttiimmille alueille, kuten rajanylityspaikat ja niiden läheiset alueet. Pääosa aidasta tulisi rajojen valvonnan painopistealueelle Kaakkois-Suomeen.

Itärajamme ei tässä tilanteessa poikkea muista Euroopan unionin itäisen maarajan osuuksista, joille esteaitoja on jo rakennettu.

Nyt valmistuneen suunnitelman mukaisesti aitaa rakennettaisiin noin 130-260 kilometrin matkalle 1300 kilometriä pitkälle itärajallemme.

Aita ei kuitenkaan ole yksistään ratkaisu, vaan se liittyisi kokonaisuuteen, joka huomioisi henkilöresurssit, taktiikan ja tekniikan. Esteaita itsessään olisi aidan, teknisen valvonnan ja tien muodostama kokonaisuus. Tämä kokonaisuus tukisi merkittävällä tavalla häiriötilanteiden hallintaa rajalla.  Fyysinen esteaita itsessään on välttämätön laajan maahantulon tilanteessa, jolloin se toimii hidasteena ja mahdollisia ihmisjoukkoja ohjaavana elementtinä. 

Päätös aidan rakentamisesta itärajallemme kuuluu poliittisella tasolla tehtäväksi, sillä hanke on varsin laajakantoinen ja kallis, arvio kustannuksista liikkuu sadoissa miljoonissa euroissa. Rajavartiolaitoksella on valmius aloittaa itärajan esteaidan rakentaminen tämän vuoden aikana. Suunnitellun esteaidan rakentaminen valmiiksi kestää arviolta 3-4 vuotta, riippuen saatavasta rahoituksesta ja hankinnan sujuvuudesta.

Yksityiskohtainen suunnitelma on Julkisuuslain 24.1 § 5 ja 9 kohtien mukaisesti salassa pidettävä viranomaisen asiakirja.

Rajavartiolaitos

Vastaa