Rajavartiolaitoksen suunnitelma itärajan aidaksi valmistunut

Rajavartiolaitos arvioi esteaidan rakentamisen osalle itärajaa tarpeelliseksi Suomen turvallisuusympäristön muuttumisen takia. Aitaa ei rakenneta koko rajan pituudelta, vaan riskialttiimmille alueille, kuten rajanylityspaikat ja niiden läheiset alueet. Pääosa aidasta tulisi rajojen valvonnan painopistealueelle Kaakkois-Suomeen. Itärajamme ei tässä tilanteessa poikkea muista Euroopan unionin itäisen maarajan osuuksista, joille esteaitoja on jo rakennettu. Nyt valmistuneen suunnitelman mukaisesti aitaa rakennettaisiin … Lue lisää