Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta jää huomiotta ja sen torjunta on alirahoitettua

Joka kolmas vähintään 15-vuotias tyttö tai nainen on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. YK:n maailmanlaajuisen Spotlight Initiative -aloitteen teettämä tutkimus osoittaa, että tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen täytyy panostaa maailmanlaajuisesti. Panostus parantaisi sukupuolten tasa-arvoa.

Spotlight Initiativen julkaiseman Imperative to Invest -raportin mukaan on merkittäviä todisteita siitä, että naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ja sen kustannukset vaikuttavat koko yhteiskuntaan. Spotlight Initiativen mukaan tyttöjen ja naisten kokeman fyysisen ja seksuaalisen väkivallan torjuminen on kuitenkin vakavasti alirahoitettua, sillä se saa vain 0,5 prosenttia virallisesta kehitysavusta ja hyväntekeväisyysrahoituksesta.

”Naisiin kohdistuva väkivalta on kaikkialla ympärillämme. Se vaikuttaa kaikkiin, kaikilla elämänaloilla. Spotlight Initiativessa uskomme, että investoimalla ruohonjuuritason organisaatioihin, jotka ovat lähimpänä ongelmaa ja jotka ovat yhteisössään uskottavia toimijoita, voimme saada aikaan muutosta”, toteaa Erin Kenny, Spotlight Initiativen tekninen johtaja.

”Olemme tienhaarassa. Voimme saavuttaa tavoitteemme vain, jos paikallisilla organisaatioilla on toimintaedellytykset ja rahoitusta. Jatkaaksemme näiden ruohonjuuritason järjestöjen tukemista ja toteuttaaksemme missiotamme naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi, me tarvitsemme uusia lahjoittajia liittymään mukaan ponnisteluihin”, hän jatkaa.

Spotlight Initiative on Yhdistyneiden Kansakuntien maailmanlaajuinen aloite, jota tukee myös Euroopan unioni. Spotlight Initiative on sitoutunut poistamaan kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vuoteen 2030 mennessä. Spotlight Initiative työskentelee aktiivisesti hallitusten, järjestöjen, uskonnollisten johtajien ja muiden kumppaneiden kanssa tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja turvallisemman yhteiskunnan luomiseksi kaikille. Imperative to Invest -raportin on koonnut Dalberg Advisors.

Imperative to Invest -raportti kokoaa todisteet ensimmäistä kertaa yhteen

Tutkimuksessa arvioidaan, millaisia vaikutuksia Spotlight Initiativen edistämällä kattavalla mallilla olisi naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistamisessa. Lisäksi raportti valaisee mahdollisia vaikutuksia, joita tällä saattaisi olla kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan torjuminen kattavien ja kansalaisyhteiskuntakeskeisten mallien avulla voi osaltaan vähentää väkivaltaa ja edistää rauhaa ja vakautta. Niissä yli 25 maassa, joissa Spotlight Initiative on aktiivinen, voidaan saada aikaan seuraavia vaikutuksia:

  • Tehokas väkivallan ehkäisy – 21 miljoonaa naista ja tyttöä vuoteen 2025 mennessä
  • Väkivallan tekijän vastuun lisääminen ja laadukkaiden tukipalveluiden saatavuuden parantaminen eloonjääneille tytöille ja naisille
  • Päivittäin pelastetaan kahden naisen ja tytön henki ja vuoteen 2025 mennessä 140 000 lapsen henki
  • Päivittäin 2 500 naisen ja tytön fyysisten haittojen lieventäminen ja 320 naisen vakavien psyykkisten häiriöiden ennaltaehkäisy joka päivä
  • Konfliktin kärjistymisen vähentäminen ja rauhan ja vakauden edistäminen

Spotlight Initiative on sitoutunut poistamaan kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on yksi laajimmista, jatkuvista ja tuhoisimmista ihmisoikeusloukkauksista nykymaailmassamme. 700–750 miljoonaa naista ja tyttöä, eli kolmasosa, on joutunut väkivallan kohteeksi. Vuosittain murhataan 50 000 naista.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa pidetään usein ratkaisemattomana ongelmana. Kehitystyössä asialistalla on usein terveyteen, koulutukseen tai maatalouteen liittyviä asioita, ja naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta näyttää olevan näiden prioriteettien ulkopuolella. Vaikka sukupuoleen perustuva väkivalta vaikuttaa kaikkiin kehitystyöhön liittyviin alueisiin, se saa vain 0,5 prosenttia virallisesta kehitysavusta ja hyväntekeväisyysrahoituksesta.

Sukupuoleen perustuva väkivalta vaikuttaa useisiin maailmanlaajuisiin prioriteetteihin, kuten terveyteen, koulutukseen ja taloudelliseen hyvinvointiin. Vaikka se on vähemmän tunnettu ja siitä on keskusteltu vähemmän, se liittyy syvästi joihinkin aikamme suuriin haasteisiin – epäoikeudenmukaisuuteen, sotaan ja epävakauteen. Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vähentäminen ja poistaminen voi kohottaa koko yhteiskuntaa ja vaikuttaa myönteisesti kaikkiin ihmisiin ympäri maailmaa.

”Ihmiset ympäri maailmaa uskovat, että naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on kapea ja vaikeaselkoinen ongelma. Tuloksemme osoittavat, että tämä ei ole totta ja vahvistavat sen, minkä johtajat, puolestapuhujat ja ruohonjuuritason organisaatiot ovat tienneet vuosikymmeniä: naisiin kohdistuva väkivalta on estettävissä. Toivomme, että tämä raportti saa aikaan keskustelua naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja innostaa lisäämään sekä julkista että hyväntekeväisyysrahoitusta naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi”, toteaa Shruthi Jayaram, Dalbergin Sukupuolten tasa-arvokäytännön toinen kirjoittaja ja johtaja.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistaminen luo turvallisemman ja vahvemman yhteiskunnan kaikille

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan aiheuttamat taloudelliset kustannukset ihmisille ja valtioille ovat mittavia ja vaikeasti laskettavissa. Perheväkivallan korkea määrä vähentää työtä tekevien naisten määrää, naisten taitoja ja naisten saamaa koulutusta sekä julkisia investointeja. Väkivalta pienentää naisen ansiopotentiaalia yli 30 prosentilla, aiheuttaen sekä välittömiä kustannuksia että menetettyjä työmahdollisuuksia. Arvioidut kustannukset yhteiskunnalle ovat vähintään 2 prosenttia vuotuisesta BKT:sta, eli 1,7 biljoonaa dollaria maailmanlaajuisesti, mikä vastaa 100 maan yhteenlaskettua BKT:tä.

Spotlight Initiativen ennaltaehkäisevä työ voi auttaa vähentämään väkivaltaa ja väkivaltaan liittyviä kustannuksia. Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistaminen auttaa ihmisiä saavuttamaan täyden potentiaalinsa ja hyödyttää yhteiskuntaamme. Sen ansiosta esimerkiksi kouluissa voi olla vuoteen 2025 mennessä tyttöä enemmän ja taloudessa 43 miljoonaa tuottavaa päivää enemmän vuodessa. Lisäksi 90 miljoonalle lapselle voidaan tarjota sukupuolten väliseen ja tasa-arvoiseen parisuhteeseen perustuva roolimalli.

Spotlight Initiativen mukaan on mahdollista saavuttaa valtavia harppauksia suhteellisen pienellä rahoituksella: suuntaamalla maailmanlaajuisista kehitysmenoista vain 0,25 prosenttia nykyistä enemmän siihen, että naisiin ja tyttöjen kohdistuvaa väkivaltaa torjuttaisiin kattavien mallien avulla. Summa vastaisi yhden Spotlight Initiative -ohjelman rahoittamista.

Spotlight Initiative

Vastaa