Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta jää huomiotta ja sen torjunta on alirahoitettua

Joka kolmas vähintään 15-vuotias tyttö tai nainen on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. YK:n maailmanlaajuisen Spotlight Initiative -aloitteen teettämä tutkimus osoittaa, että tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen täytyy panostaa maailmanlaajuisesti. Panostus parantaisi sukupuolten tasa-arvoa. Spotlight Initiativen julkaiseman Imperative to Invest -raportin mukaan on merkittäviä todisteita siitä, että naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ja sen … Lue lisää

Nuorisotyöntekijät ovat huolissaan nuorten vihapuheesta ja väkivaltaisesta radikalisoitumisesta

Pelastakaa Lasten uudessa raportissa selvitettiin nuorten keskuudessa ilmenevää ekstremismiä ja vihapuhetta. Nuorisotyöntekijöistä lähes puolet kertoi kohdanneensa nuorten parissa väkivaltaista radikalisoitumista tai ekstremismiä ja selkeästi suurin osa kertoi kohdanneensa vihapuhetta.   Pelastakaa Lasten tuoreessa Nuorisotyöntekijöiden silmin: ekstremismi ja vihapuhe Suomessa -raportissa 68 % kyselyyn vastanneista nuorisotyöntekijöistä sanoo, että on huolissaan tai jokseenkin huolissaan nuorista alueellaan. Huoli liittyy etenkin nuorten hyvinvointiin, vihamieliseen käytökseen, asenneilmapiirin … Lue lisää