Tulisijojen käyttötavoilla voi vaikuttaa piipusta tulevaan savun laatuun sekä paloturvallisuuteen

Nykyinen energiakriisi tulee tulevan talven aikana merkitsemään lisääntyvää puun käyttöä asuintalojen tulisijoissa. Puuta voi polttaa kuitenkin eri tavoilla ja oikeanlaisella puunpoltolla voidaan vaikuttaa siihen, millaisia vaikutuksia savukaasuilla on ympäristöön ja kuinka puun sisältämä energia ja rahallinen säästö saadaan hyödynnettyä, kertoo ympäristönsuojelupäällikkö Sara Piutunen Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta.  

– Energiatehokkaassa tulisijan käytössä keskeistä on polttaa uunillinen pilkkeitä kerralla tehokkaasti ja puhtaasti. Varaavissa tulisijoissa rakenteeseen varastoitunut lämpö vapautuu tasaisesti ja pitkään.

Puun olisi myös hyvä olla mahdollisimman kuivaa, koska kuivassa puussa energiaa ei kulu veden poistamiseen, lisää Piutunen.

Puuta kannattaa polttaa puhtaasti

Väärin käytettynä tulisija voi aiheuttaa viihtyvyys- ja terveyshaittoja, jotka pahimmillaan johtavat naapurisovun menettämiseen. Puunpolton savujen on todettu olevan merkittävimpiä ilmansaasteita pientaloalueilla. Lappeenrannassa puun pienpolton vaikutuksia seurataan Tirilän ja Pulpin mittauspisteillä.

Tulisijan hyvä ilmavirtaus ja korkea polttolämpötila vähentävät merkittävästi palokaasujen haitallisten aineiden, kuten pienhiukkasten, hään ja muiden terveydelle haitallisen aineiden määrää. Kitupolton seurauksena syntyvä musta hiili lisää ilmakehän lämpenemistä.

Tulisijojen paloturvallisuuteen voi vaikuttaa monella tavalla

Tulisijan käytössä tulee huomioida myös paloturvallisuus. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava pelastuslain perusteella. Oleellista on ensinnäkin, että tulisijan nuohous on suoritettu säännöllisesti ammattilaisen tekemänä.

Pelastuslaitos on jouduttu välillä kutsumaan paikalle, kun tulisija ei ole lähtenyt vetämään savua ulos kunnolla. Tällainen ongelma tulee useasti silloin, jos tulisija on ollut pitkään lämmittämättä, ilma on vielä kosteaa ja on matalapainetta, sanoo Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen palomestari Veli-Matti Huuhka.

– Hormia voi houkutella vetämään muun muassa puhaltamalla lämmintä ilmaa hiustenkuivaajalla nuohousluukusta.

Huuhka muistuttaa, että ensimmäisillä kerroilla ei puuta kannata myöskään polttaa liian rajusti, jotta lämpölaajeneminen ei yllätä ja tulisija tai hormi vaurioidu.

Tulisijan käyttäjän muistilista: 

– Käytä kuivaa ja puhdasta puuta – varastoi se oikein
– Älä polta jätettä tai kierrätyskelpoista materiaalia
– Vältä kitupolttoa
– Opettele sään vaikutus savun käyttäytymiseen
– Älä savusta naapureitasi

(Lisävinkkejä löytyy kaupungin verkkosivuilta)

Lappeenrannan kaupunki

Vastaa