Useita heijastimia poistettu markkinoilta huonon heijastavuuden vuoksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt valvontaprojektissaan useiden kymmenien heijastimien heijastavuustehoja, ja tulokset olivat todella huonoja. Markkinoilta poistettiin tänä vuonna 22 heijastinta ja led-valon sisältävää tuotetta, ja niistä kuusi joutui myös palautusmenettelyyn. Ledillä varustetuista tuotteista löytyi enemmän puutteita kuin ns. tavallisista heijastimista. Markkinoilta poistetut tuotteet löytyvät Vaaralliset tuotteet -sivustolta.

Tukes on käsitellyt vuoden aikana yhteensä noin 40 valvontatapausta, jotka liittyvät heijastimiin ja heijastimen kaltaisiin tuotteisiin. Osa tapauksista on tullut ilmoituksina ja osa on liittynyt Tukesin valvontaprojektiin. Näytteitä hankittiin eri myymälöistä Tampereen seudulta ja pääkaupunkiseudulta, verkkokaupoista ja mainoslahjatoimittajilta. Osa oli tavallisia heijastimia ja osa led-valon sisältäviä tuotteita.

Reilut neljäkymmentä näytettä mitattiin alustavasti Liikenneturvan mittalaitteella ja matalimman tulokset saaneet 23 näytettä lähetettiin testattavaksi SGS Fimkooon ja TÜV Rheinlandiin. Testatuista 13 oli tavallisia heijastimia ja 10 led-valon sisältäviä tuotteita. 

Kolmestatoista testatusta tavallisesta heijastimesta vain kaksi täytti kaikki vaatimukset

Tavallisista heijastimista mitattiin testeissä heijastavuusarvot, heijastavuuden pinta-ala ja lisäksi arvioitiin merkinnät. Yksi tuote poistettiin markkinoilta liian pienen koon vuoksi ja kolme joutui palautusmenettelyyn huonon heijastavuuden takia. Lisäksi yhden tuotteen myynti ja markkinointi lopetettiin. Testatuista heijastimista yhteensä yhdentoista heijastimen asiakirjoissa, merkinnöissä ja käyttöohjeissa oli puutteita. Kolmestatoista testatusta tuotteesta vain kaksi täytti kaikki vaatimukset. 

–    Valvontaprojektiin hankituista tavallisista heijastimista noin puolet oli jollain tasolla vaatimustenvastaisia ja 11 prosenttia vaarallisia, eli niiden heijastavuusarvot olivat niin huonoja, ettei niitä voitu pitää turvallisina heijastimina, sanoo Tukesin ylitarkastaja Riikka Väänänen.

Led-valolla varustettujen tuotteiden heijastavuus heikkoa 

Heijastimien lisäksi markkinoilta löytyy erilaisia led-valoja sisältäviä tuotteita, joita on tarkoitus käyttää heijastimen tavoin. Projektin perusteella vaikuttaa siltä, että näitä ei ole tunnistettu henkilönsuojaimiksi. Lisäksi useita led-valoja sisältäviä tuotteita myytiin myös heijastavuusväitteillä, vaikka niiden heijastavuusarvot olivat lähes olemattomat. 

–  Heijastimen tavoin käytettävät tuotteet, joiden avulla käyttäjän on tarkoitus tulla paremmin nähdyksi, ovat henkilönsuojaimia. Tuotteen käyttötarkoitus ratkaisee sen, mitä tuotteelta vaaditaan. Esimerkiksi taskulampun tavoin käytettävät tuotteet eivät ole henkilönsuojaimia, vaikka valon lähteenä olisikin led-valo, sanoo Tukesin ylitarkastaja Asta Koivisto.

Led-valon sisältäviä näkyvyyttä lisääviä tuotteita testautettiin 10 kpl. Tulosten perusteella kolme tuotetta määrättiin kerättäväksi pois kuluttajilta, koska niitä oli harhaanjohtavasti myyty heijastimina, vaikka niiden heijastavuusarvot olivat hyvin alhaiset. Lisäksi markkinoilta poistettiin kolme tuotetta erilaisten asiakirjapuutteiden vuoksi ja kolmen muun tuotteen myynti lopetettiin. Yhteensä yhdeksältä tuotteelta puuttuivat suomen- ja/tai ruotsinkieliset käyttöohjeet ja muut tarvittavat asiakirjat, kuten tyyppitarkastustodistus. Yhdelle tuotteelle valmistaja hankki rinnakkaisen tyyppitarkastustodistuksen, minkä jälkeen tuote täytti vaatimukset.

Valmistajat ja maahantuojat eivät tunne velvoitteitaan  

Tuotteet, joiden on tarkoitus lisätä käyttäjänsä näkyvyyttä ovat henkilönsuojaimia, ja niiden pitää täyttää henkilönsuojaimia koskevat vaatimukset. Niiden mukana tulee olla käyttöohjeet sekä seuraavat tiedot:
• CE-merkintä
• valmistajan tiedot
• viittaus henkilönsuojainasetukseen (EU) 425/2016
• tyyppitarkastuksen suorittaneen ilmoitetun laitoksen tiedot
• vaatimustenmukaisuusvakuutuksen pitää olla tuotteen mukana tai löytyä valmistajan nettisivuilta, jolloin tuotteen mukana pitää olla linkki verkkosivuille, josta vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy. 
• heijastimissa maininta standardista (EN 17353 tai EN 13356).

–  Tulosten perusteella näyttää siltä, etteivät heijastimien valmistajat ja maahantuojat tunne velvoitteitaan eivätkä huolehdi siitä, että tuotteet ovat turvallisia ja vaatimusten mukaisia. Jos tuotteen väitetään heijastavan pimeällä, mutta se ei heijastakaan kunnolla, se voi aiheuttaa vaaraa liikenteessä. Pimeällä liikkuva uskoo näkyvänsä autoilijoille ja muille liikenteessä kulkijoille, vaikka ei näykään, ja silloin on riski joutua liikenneonnettomuuteen, Väänänen varoittaa.

Myös kuluttajan kannattaa ostotilanteessa tarkistaa, että heijastimessa on vaadittavat merkinnät ja käyttöohjeet. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Vastaa