Oman talouden perusteet: sähkönkulutuksen seuranta ja -hallinta

Oman talouden hallintaan liittyy oleellisesti sähkönkulutuksen seuranta ja hallinta. Sähkönkulutus on yksi suurimmista kotitalouksien menoeristä ja sen hallinta voi auttaa merkittävästi parantamaan taloudellista tilannetta. Tässä on muutamia perusasioita, jotka auttavat sinua seuraamaan ja hallitsemaan omaa sähkönkulutustasi: Seuraamalla näitä ohjeita ja tekemällä muutoksia sähkönkulutukseesi, voit hallita omaa talouttasi paremmin ja välttää turhia sähkökuluja. Vinkkejä oman sähkönkulutuksen … Lue lisää

Väylävirasto varautuu maantievalaistuksen osittaisiin sammutuksiin

Väylävirasto varautuu siihen, että talven aikana voidaan joutua tilapäisesti sammuttamaan osa maanteiden valaistuksesta mahdollisen sähköpulan estämiseksi. Energiansäästötalkoisiin osallistumisen tavoitteena on välttää sähköpula ja pakotetut sähkökatkot tilanteissa, joissa sähkön tuotanto ei riitä vastaamaan kysyntää. Mahdollisten sammutusten liikenneturvallisuusvaikutukset pyritään minimoimaan. Väylävirasto vastaa yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa noin 78 000 kilometristä maanteitä, joista noin 12 000 kilometriä on … Lue lisää

Selvitys: halvimmissakin määräaikaisissa sähkösopimuksissa jopa 85 % riskilisää

Sähkövertailusivusto Halvinsähkösopimus.fi arvioi tuoreessa selvityksessä, kuinka paljon riskilisää määräaikaisesta kiinteästä sähkösopimuksesta voi joutua nyt maksamaan. Poimintoja: 2 vuoden määräaikainen sähkösopimus voi olla nyt jopa 85 % pörssisähkösopimusta kalliimpi Hinnoitteluun vaikuttaa epävarmuus sähkön tulevasta hinnasta ja vaihtelevat sähköfutuurien hinnat Sähkön kulutusprofiili vaikuttaa merkittävästi siihen, paljonko pörssisähkösopimus maksaa lopulta kuluttajalle Arvio sähkön hinnasta 1920 kwh:n vuosikulutuksella 2 vuodessa, … Lue lisää

Carunan kysely: Kotitalouksien tehokkaimmat energiansäästökeinot ovat vielä käyttämättä – halua kuitenkin löytyy

Sähkönjakeluyhtiö Caruna toteutti syyskuussa 2022 kyselyn suomalaisten asenteista sähkönsäästöä kohtaan. Vastauksista selvisi, että tehokkaimmat toimet sähkön säästämiseksi ja ns. piikkituntien tasaamiseksi ovat vielä tekemättä. Tahtoa sen sijaan on: lähes kaikki suhtautuvat myönteisesti sähkönkulutuksen tasaamiseen ruuhkahuippujen ulkopuolelle.  Sähköpula ja siihen liittyvä sähkönkulutuksen ruuhkahuippujen tasaaminen on puhuttanut mediassa. Sähkönjakeluyhtiö Carunan teettämän kyselyn mukaan 90 prosenttia suomalaisista suhtautuu myönteisesti sähkönkulutuksen tasaamiseen ruuhkahuippujen ulkopuolelle. Se … Lue lisää

Energianeuvonta auttaa säästämään

Energianeuvontaa saaneet kotitaloudet ja taloyhtiöt tekivät alkuvuoden aikana erilaisia energiatehokkuustoimenpiteitä, joilla säästetään yli kolmensadan sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen verran energiaa. Kuluttajat ovat nyt aktiivisesti etsineet tietoa, neuvontaa ja tapoja vähentää energian kulutusta ja sen kustannuksia. Energianeuvontaa pyydetään erityisesti lämmityksen energiatehokkuuden parantamiseen ja lämmitysmuodon vaihtoon liittyvissä kysymyksissä. Kevätkaudella korostuivat aiempaa enemmän päälämmitysjärjestelmään kohdistuvat kysymykset. – Kodin lämmitykseen … Lue lisää

Sähkönjakeluyhtiö Caruna lahjoitti Ukrainaan käytöstä poistettuja muuntajia

Ukrainan sähköinfrastruktuuri on kärsinyt pahasti Venäjän hyökkäyssodan tuhoista. Sähkönjakeluyhtiö Caruna lahjoitti Ukrainaan sähköverkon rakennustarvikkeita, kuten muuntajia, jotta elintärkeää sähköverkkoa saadaan korjattua mahdollisimman nopeasti. Caruna lahjoitti Ukrainaan joitakin kymmeniä muuntajia, jotka saapuivat perille lokakuun lopussa. Carunan sähköverkkojohtaja Elina Lehtomäen mukaan verkkokomponenttien lahjoitus on luonnollinen tapa auttaa, kun kyseessä on verkkoinfrastruktuurin ylläpitäjä.   “Jo aiemmin carunalaiset saivat käyttää työpäivän Ukrainaa tukevaan hyväntekeväisyyteen, mutta halusimme auttaa … Lue lisää

Fingrid toivoo vihreää valoa pohjoismaisille reservimarkkinoille

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat valmistelleet yhteisten pohjoismaisten markkinoiden käyttöönottoa automaattisen taajuudenpalautusreservin kapasiteetille jo usean vuoden ajan. Tähän liittyen yhtiöt ovat lähettäneet sääntelyviranomaisille selvityksen markkinoiden käyttöönotosta. Pohjoismaiset markkinat edistäisivät markkinoiden toimivuutta lisäämällä tarjoajien määrää ja likviditeettiä sekä parantaisivat reservien saatavuutta ja sitä kautta käyttövarmuutta. Voimajärjestelmän reservit ovat keskiössä sähkön korkean laadun ja voimajärjestelmän toimivuuden varmistamisessa. Vuonna 2020 … Lue lisää

Suomalaisten halu siirtää sähkönkäyttöä ruuhkahuippujen ulkopuolelle on kasvanut

Jakeluyhtiö Caruna toteutti syyskuussa 2022 kyselyn*, jossa selvitettiin suomalaisten asenteita sähkönkulutuksesta ja energiankulutuksen tehostamisesta. Viimeksi suomalaisten asenteita energiansäästöön kysyttiin maaliskuussa 2022, jolloin suomalaiset olivat jo selvästi valmiita muuttamaan sähkön käyttöään. Halu joustaa on kuitenkin kasvanut edelleen.   Suurin osa suomalaisista on valmis tasaamaan sähkönkulutustaan  Suurin osa (92 %) suomalaisista suhtautuu myönteisesti sähkönkulutuksen tasaamiseen ruuhkahuippujen ulkopuolelle. Myönteisimmin sähkönkulutuksen tasaamiseen … Lue lisää

Olkiluoto 3:n vaikutukset sähkömarkkinoille annettavaan Suomen ja Ruotsin väliseen pohjoisten rajajohtojen siirtokapasiteettiin

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitos on valmistuttuaan Suomen suurin voimalaitos. Fingrid varautuu laitoksen mahdolliseen häiriöön kantaverkon ja sähköjärjestelmän käytössä joka hetki. Voimalaitoksen häiriössä syntyvä vajaus Suomessa korvautuu pääosin Pohjois-Ruotsista 400 kilovoltin vaihtosähköjohtojen kautta tulevalla automaattisesti säätyvällä sähköllä. Tämä toteutetaan varaamalla pohjoisten rajajohtojen siirtokapasiteetista osa ydinvoimalaitoksen häiriön varalle. Suomen suurimman voimalaitoksen kasvaessa on tuontikapasiteettia Pohjois-Ruotsista Suomeen varattava 300 … Lue lisää

Pohjoismaiset sähkömarkkinat näyttävät mallia muulle Euroopalle

Neljäs pohjoismainen sähkömarkkinafoorumi kokoontui Helsingissä keskustelemaan sähköistymisestä haastavassa kansainvälisessä tilanteessa. Pohjolalla on kaikki mahdollisuudet olla puhtaan sähkön paratiisi maailman onnellisimmille ihmisille. Eri toimialojen julkaisemia vähähiilisyystiekarttoja yhdistää näkymä sähkön käytön lisäämisestä keinona vähentää ilmastopäästöjä. Vaihtelevien arvioiden mukaan sähkönkäyttö tulee lisääntymään kymmenillä prosenteilla nähtävillä olevassa tulevaisuudessa, jopa kaksinkertaistumista on väläytelty. Pohjoismaiden valmiudet tarjota ratkaisuja ovat korkeat yhteisten … Lue lisää