Energianeuvonta auttaa säästämään

Energianeuvontaa saaneet kotitaloudet ja taloyhtiöt tekivät alkuvuoden aikana erilaisia energiatehokkuustoimenpiteitä, joilla säästetään yli kolmensadan sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen verran energiaa. Kuluttajat ovat nyt aktiivisesti etsineet tietoa, neuvontaa ja tapoja vähentää energian kulutusta ja sen kustannuksia.

Energianeuvontaa pyydetään erityisesti lämmityksen energiatehokkuuden parantamiseen ja lämmitysmuodon vaihtoon liittyvissä kysymyksissä. Kevätkaudella korostuivat aiempaa enemmän päälämmitysjärjestelmään kohdistuvat kysymykset.

– Kodin lämmitykseen haettiin kustannuksia pienentäviä ratkaisuja. Keväällä ja kesällä on remontoimalla parannettu energiatehokkuutta ja suunniteltu lämmitysjärjestelmän uudistusta. Syksyn tullen yhteydenotoissa on kuulunut entistä enemmän sähkön hintaan ja sähkösopimuksiin liittyvät huolet, asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivasta toteaa.

Vuoden 2022 ensimmäisen puolikkaan aikana neuvonnan avulla saavutettu säästövaikutus on yhtä suuri kuin koko edellisenä vuonna. Energianeuvontaa antavat Energiaviraston rahoittamat alueelliset energianeuvojat ja valtakunnallisesti Motiva.

– Energianeuvonnan asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä saamaansa apuun ja vievät suurella todennäköisyydellä energiatehokkuustoimia käytäntöön. Asiakaskyselyn pohjalta tehdyn energiansäästöarvion mukaan toteutunut säästö tehdyille toimenpiteille vastaa yli 300 sähkölämmitteisen kodin vuosikulutusta, yli-insinööri Johanna Kirkinen Energiavirastosta sanoo.

Kodin energiankulutukseen ja -säästöön, energiapulaan varautumiseen sekä energianeuvontaan liittyviä sisältöjä on luettu ennätyksellisen paljon kuluneen syksyn aikana. Motivan pääverkkopalvelussa on tiedonhakijoita lähes 90 enemmän kuin edellisenä vuonna, ja eri kanavien kautta tulevat yhteydenotot ovat moninkertaistuneet.

– Säännöllisesti sähkönkulutustaan seuraavat ja energiansäästöohjeita vastaanottavat pystyvät asumistottumuksiaan muuttamalla säästämään keskimäärin kymmenen prosenttia talvikuukausien sähkönkulutuksesta. Nykyisellä hintatasolla se on myös huomattava taloudellinen säästö, Suur-Uski toteaa.

Kaikkien toimia tarvitaan sähköpulan uhatessa

Suomalaisia kannustetaan Motivan koordinoimassa Astetta alemmas -kampanjassa energian ja etenkin sähkönsäästöön sekä sähkönkäytön tehohuippujen tasaamiseen, jotta mahdolliselta sähköpulalta ja -katkoilta vältyttäisiin.

– Kerrostalossa ja kaukolämpötaloissa asuvat eivät usein tunnista omia sähkönsäästö- ja joustomahdollisuuksiaan. Jokaisesta kodista löytyy säästöpotentiaalia sekä laitteita, joiden käyttöä kannattaa välttää huippukulutustuntien aikana ja sähköpulariskistä tiedotettaessa.

Kulutuksen siirtämisessä katse kannattaa ensin kohdistaa suuritehoisten laitteiden, kuten sähkökiukaan ja sähköuunin sekä auton moottorin esilämmittimen käyttöön tai sähköauton lataukseen. Myös mukavuuslattialämmitykset kannattaa ajoittaa ja ohjata kulutushuippujen ulkopuolelle.

– Suuritehoisten laitteiden käyttöä vuorottelemalla tehon tarve alenee helposti. Etenkin pörssisähköä ostavat sähkölämmittäjät ovat etujoukoissa ohjaamassa kulutusta, mutta nyt sähkönkäytön ajoittamisen käytännöt on syytä omaksua myös muissa kuluttajaryhmissä eikä pieniäkään toimia saa väheksyä, Suur-Uski painottaa.

Motiva Oy


Muuta luettavaa muualta

Vaalit 2023

Eduskuntaan järjestetään vaalit 2023 sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023. Vaaleissa valitaan kansanedustajat eduskuntaan vaalikaudelle 2023–2027.

Vastaa