Carunan kysely: Kotitalouksien tehokkaimmat energiansäästökeinot ovat vielä käyttämättä – halua kuitenkin löytyy

Sähkönjakeluyhtiö Caruna toteutti syyskuussa 2022 kyselyn suomalaisten asenteista sähkönsäästöä kohtaan. Vastauksista selvisi, että tehokkaimmat toimet sähkön säästämiseksi ja ns. piikkituntien tasaamiseksi ovat vielä tekemättä. Tahtoa sen sijaan on: lähes kaikki suhtautuvat myönteisesti sähkönkulutuksen tasaamiseen ruuhkahuippujen ulkopuolelle. 

Sähköpula ja siihen liittyvä sähkönkulutuksen ruuhkahuippujen tasaaminen on puhuttanut mediassa. Sähkönjakeluyhtiö Carunan teettämän kyselyn mukaan 90 prosenttia suomalaisista suhtautuu myönteisesti sähkönkulutuksen tasaamiseen ruuhkahuippujen ulkopuolelle. Se on 18 prosenttia enemmän kuin vastaavassa kyselyssä, joka toteutettiin maaliskuussa. 

Vastaajista 62 prosenttia kertoo suhtautuvansa tasaamiseen myönteisesti ja 12 prosenttia myönteisesti, jos asia hoituu automaattisesti. Vastaajista 18 prosenttia suhtautuu tasaamiseen mahdollisesti myönteisesti, riippuen korvauksesta. Vain kuusi prosenttia vastaajista sanoo, ettei suhtaudu sähkönkulutuksen tasaamiseen myönteisesti.  

Naiset suhtautuvat kulutushuippujen tasaamiseen hieman miehiä myönteisemmin. Ikäryhmistä tasaamiseen kaikkein myönteisimmin suhtautuvat yli 65-vuotiaat. 

”Tietenkin tämä on myönteinen uutinen. Paras keino, jolla tavalliset kuluttajat voivat vähentää sähköpulan riskiä, on tasata sähkönkäytön ruuhkahuippuja, jotka sijoittuvat aamuun ja iltaan. Etenkin kun vastauksia vertaa maaliskuun vastaaviin, on selvää, että tiedottaminen ruuhkahuippujen tasaamisen tärkeydestä on tavoittanut kotitaloudet”, sanoo Carunan uusien liiketoimintojen johtaja Ville Karttunen.  

Vain viisi prosenttia on ottanut käyttöön kuormanohjauksen 

Kysyttäessä, millaisia toimenpiteitä kansalaiset ovat valmiita tekemään energian säästämiseksi, kuormanohjaus jää tehokkuudestaan huolimatta epäsuosituksi säästökeinoksi muihin verrattuna. Vain 10 prosenttia kyselyn vastaajista sanoo, että on valmis ottamaan käyttöön kuormanohjauksen.  

Sähkökuorman ohjauksen avulla voi ajastaa sähkökäyttöisiä varaavia lämmityslaitteita, kuten lämminvesivaraajaa tai varaavaa lämmitystä käynnistymään esimerkiksi yöllä. Kuormanohjauksella voidaan vähentää sähköverkon kulutuspiikkejä, kun laitteet eivät kytkeydy yhtäaikaisesti päälle ja niiden aiheuttama kuorma ei rasita sähköverkkoa. Edullisimpien tuntien aikana sähköntuotannossa käytetään lisäksi vähemmän hiilidioksidia tuottavia polttoaineita 

”Vastauksessa saattaa näkyä se, etteivät suomalaiset vielä tiedä, mikä kuormanohjaus on tai ettei heidän jakeluyhtiönsä tarjoa sellaista. Tämän takia on tärkeää jatkuvasti ja eri kanavissa kertoa omille asiakkaillemme kuormanohjaus-palvelusta”, Karttunen sanoo.  

Maantieteellisesti kuormanohjauksesta ovat kiinnostuneimpia etelä- ja pohjois-suomalaiset (11 %) ja vähiten itäsuomalaiset (5 %). 

Valmiimpia kuormanohjauksen käyttöönottoon ovat omakoti- tai paritaloasujat (17 %). Heistä 5 % on jo ottanut käyttöön kuormanohjauksen. Maaliskuun kyselyssä vastaava luku oli 1 %.   

”Totta kai omakotitaloasujat korostuvat vastauksissa, sillä ainakin meidän kuormanohjauspalvelumme on heille kohdistettu. Kerrostaloasujat voivat kuitenkin ohjata sähkökuormaansa itse käyttämällä sähköä silloin, kun kulutus on pienintä”, Karttunen sanoo. 

Kulutuksen siirtäminen pois ruuhkahuipuista on tehokkain tasauskeino 

Suomalaiset ovat siis valmiita tasaamaan kulutusta ruuhkahuippujen ulkopuolelle, mutta lisää tietoa siitä, mikä on aidosti merkityksellistä, tarvitaan.  

Esimerkiksi suurin osa (70 %) vastaajista on valmis pesemään vain täysiä pyykki- tai astianpesukoneellisia ja yli puolet (58 %) ostamaan LED-lamppuja.  

”Nämä ovat toki tärkeitä keinoja, mutta huoneiden ja käyttöveden lämmitys ovat tavallisen kotitalouden suurimmat energian kulutuksen kohteet. Esimerkiksi lämminvesivaraajan käynnistymisen siirtämisellä yöaikaan on paljon suurempi vaikutus kuin esimerkiksi LED-lampuilla”, Karttunen sanoo.  

Caruna

Vastaa