Olkiluoto 3:n vaikutukset sähkömarkkinoille annettavaan Suomen ja Ruotsin väliseen pohjoisten rajajohtojen siirtokapasiteettiin

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitos on valmistuttuaan Suomen suurin voimalaitos. Fingrid varautuu laitoksen mahdolliseen häiriöön kantaverkon ja sähköjärjestelmän käytössä joka hetki. Voimalaitoksen häiriössä syntyvä vajaus Suomessa korvautuu pääosin Pohjois-Ruotsista 400 kilovoltin vaihtosähköjohtojen kautta tulevalla automaattisesti säätyvällä sähköllä. Tämä toteutetaan varaamalla pohjoisten rajajohtojen siirtokapasiteetista osa ydinvoimalaitoksen häiriön varalle. Suomen suurimman voimalaitoksen kasvaessa on tuontikapasiteettia Pohjois-Ruotsista Suomeen varattava 300 megawattia nykyistä enemmän. Vientisuuntaan laitoskoon kasvu ei vaikuta.

Olkiluoto 3 -laitoksen verkkovaikutusten pienentämiseksi on toteutettu OL3-järjestelmäsuoja. Sen avulla rajataan Olkiluoto 3:n äkillisen tehonsyötön keskeytymisen vaikutus kantaverkkoon 1 300 megawattiin.

Sähkömarkkinoille annettava tuontikapasiteetti riippuu jatkossa Olkiluoto 3 -laitoksen tuottamasta sähkötehosta. Olkiluoto 3:n tuottaessa sähköä täydellä noin 1 600 megawatin teholla siirtokapasiteetti Pohjois-Ruotsista Suomeen on enintään 1 200 megawattia, mutta jos Olkiluoto 3:n sähköntuotanto on alle 1 000 megawattia, siirtokapasiteetti Pohjois-Ruotsista Suomeen on enintään 1 500 megawattia.

Siirtokapasiteetin muuttamisen ja julkaisemisen periaatteet

Fingrid antaa markkinoiden käyttöön kussakin käyttötilanteessa suurimman mahdollisen siirtokapasiteetin FI-SE1 -yhteydellä ja tiedottaa siirtokapasiteettimuutoksista markkinatiedotteilla. Fingrid muuttaa siirtokapasiteettia tilanteesta riippuen sekä vuorokausimarkkinalla (day ahead) että päivän sisäisellä markkinalla (intraday).

Vuorokausimarkkinalle (day ahead) FI-SE1 -yhteyden siirtokapasiteettimuutos perustuu aina Olkiluoto 3:n markkinatiedotteisiin sekä arvioon Olkiluoto 3:n tehomuutoksen nopeudesta.

Päivän sisäisillä markkinoilla siirtokapasiteettimuutoksissa hyödynnetään markkinatiedotteiden lisäksi Olkiluoto 3:n tuotantosuunnitelmia sekä mahdollista muuta kantaverkon käyttötilanteesta saatavilla olevaa tietoa.

Esimerkkejä siirtokapasiteetin muuttamisesta

Esimerkki 1: Olkiluoto 3 tuottaa sähköä vähintään 1 000 megawatin teholla ja irtoaa odottamattomasti sähköjärjestelmästä esimerkiksi häiriön seurauksesta.

Fingrid julkaisee markkinatiedotteen ja kasvattaa FI-SE1 -yhteyden siirtokapasiteettia päivänsisäiselle markkinalle heti häiriön jälkeen. Siirtokapasiteettia ja markkinatiedotetta tarkennetaan Olkiluoto 3:n markkinatiedotteiden perusteella.

Esimerkki 2: Olkiluoto 3 tulee verkkoon ja kasvattaa tuotantoaan vähintään 1 000 megawattiin.

Fingrid pienentää FI-SE1 -yhteyden siirtokapasiteettia Olkiluoto 3:n markkinatiedotteen perusteella. FI-SE1 -yhteyden siirtokapasiteettia pienennetään siitä hetkestä alkaen, kun Olkiluoto 3:n teho saavuttaa 1 000 megawattia. Mikäli tämä ajankohta ei käy ilmi Olkiluoto 3:n markkinatiedotteista, Fingrid arvioi ajankohdan käyttäen oletettua voimalaitoksen tehonnostonopeutta.

Esimerkki 3: Olkiluoto 3:n markkinatiedotteen mukaan laitoksen käytettävissä oleva kapasiteetti on alle 1 000 megawattia esimerkiksi vian tai huollon seurauksena.

Fingrid kasvattaa FI-SE1 -yhteyden siirtokapasiteettia Olkiluoto 3:n markkinatiedotteen perusteella. Siirtokapasiteettia kasvatetaan siitä hetkestä alkaen, kun Olkiluoto 3:n teho alittaa 1 000 megawattia.

Esimerkki 4: Olkiluoto 3:n teho on alle 1 000 megawattia ilman markkinatiedotetta alentuneesta kapasiteetista.

Voimassa on Olkiluoto 3:n markkinatiedote vähintään 1 000 megawatin tuotantokapasiteetista. Fingrid kasvattaa FI-SE1 -yhteyden siirtokapasiteettia päivän sisäiselle markkinalle Olkiluoto 3:n tuotantosuunnitelmien ja kantaverkon käyttötilanteesta saatavan tiedon perusteella sekä julkaisee siirtokapasiteettimuutoksista markkinatiedotteen. Fingrid ei vapauta FI-SE1 -yhteyden siirtokapasiteettia vuorokausimarkkinalle.

Fingrid

Vastaa