Sanat siltana menneeseen -kirja johdattaa historiantutkimuksen kielellisiin menetelmiin

Menneisyyden kirjallisia lähteitä tulkitessaan historiantutkija on aina tekemisissä kielen kanssa. Sen avulla on voitu ilmaista ajatuksia, tuntemuksia ja asenteita, joihin tutkija yrittää saada otteen. Lähteissä esiintyvät sanat eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä.

Pasi Ihalaisen ja Heli Valtosen toimittamassa Sanat siltana menneeseen -kirjassa tutkijat tarjoavat havainnollisen johdatuksen historiantutkimuksen kielellisiin menetelmiin, kuten diskurssianalyysiin, käsitehistoriaan ja kontekstoivaan aatehistoriaan. Esimerkkeinä avataan muun muassa nuijasodasta esitettyjen tulkintojen kertomuksellisuutta, virallisiin teksteihin sisältyvää saamelaisten rodullistamista ja aikalaisten tarkoitushakuista historiapolitiikkaa.

Teoksessa tarkastellaan myös esimerkiksi digitaalisen historiantutkimuksen menetelmällisiä kysymyksiä ja mahdollisuuksia. Digitalisaation myötä kielellisistä menetelmistä onkin muodostunut tärkeä osa historiantutkimusta.

Lopussa olevaan sanastoon on koottu kielellisten näkökulmien keskeiset teoreettiset ja analyyttiset käsitteet.

Gaudeamus

Vastaa