Tolkien ja Kalevala -uutuuskirja avaa fantasian suurnimen suhdetta kansalliseepokseemme

J. R. R. Tolkien on maailman tunnetuin fantasiakirjailija ja modernin fantasian isä. Mistä hän ammensi inspiraationsa? Miten suomen kieli ja Kalevala liittyvät hobittien, haltioiden ja kääpiöiden kansoittamaan fantasiamaailmaan? Kirjailijanuransa ohella J. R. R. Tolkien oli myyttejä rakastava kielitieteilijä ja Oxfordin yliopiston professori. Hän haltioitui Kalevalasta, opiskeli suomea ja hyödynsi kansalliseepoksemme tarinoita ja sanastoa omissa kirjoituksissaan. Tolkien ja Kalevala selvittää, minkälainen on Kalevalan vaikutus Tolkienin … Lue lisää

Sanat siltana menneeseen -kirja johdattaa historiantutkimuksen kielellisiin menetelmiin

Menneisyyden kirjallisia lähteitä tulkitessaan historiantutkija on aina tekemisissä kielen kanssa. Sen avulla on voitu ilmaista ajatuksia, tuntemuksia ja asenteita, joihin tutkija yrittää saada otteen. Lähteissä esiintyvät sanat eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä. Pasi Ihalaisen ja Heli Valtosen toimittamassa Sanat siltana menneeseen -kirjassa tutkijat tarjoavat havainnollisen johdatuksen historiantutkimuksen kielellisiin menetelmiin, kuten diskurssianalyysiin, käsitehistoriaan ja kontekstoivaan aatehistoriaan. Esimerkkeinä avataan muun … Lue lisää

Sitkeät myytit vesihuollon kehittämisen tiellä – Uutuuskirja avaa vesihuoltoon liittyviä uskomuksia

Koronapandemia ja Ukrainassa riehuva sota muistuttavat kouriintuntuvasti, kuinka korvaamatonta vesihuolto on ihmisten ja yhdyskuntien hyvinvoinnille. Esimerkiksi ilmastonmuutos korostaa vesihuollon merkitystä myös Suomessa, jossa se on totuttu ottamaan itsestäänselvyytenä. Tampereen yliopiston tutkijoiden tuore Vesihuollon myytit -teos avaa kotimaan vesihuoltoon liittyviä uskomuksia ja niiden todenperäisyyttä. Tampereen yliopiston Vesihuoltopalveluiden tutkimusryhmä CADWES tuottaa korkeatasoiseen moni- ja poikkitieteellisen tutkimukseen perustuvaa tietoa ja koulutusta vesihuoltopalveluiden … Lue lisää

Kirjojen joulukauppa kiihtyy – kirjakaupoissa riittää kirjoja

Kirja on edelleen pidetty lahja. Kirjakaupoille joulu on vuoden tärkein myyntisesonki ja kaunokirjoista jopa 40 % myydään isänpäivän ja joulun välisenä aikana. Viime vuosina joulukauppa on keskittynyt yhä enemmän muutamaan viimeiseen viikkoon ennen joulua. Kirjakauppaliitto arvioi, että trendi näkyy kirjakaupoissa myös tänä vuonna. Joulumyynnissä kysytyiksi teoksiksi ovat nousseet muun muassa Finlandia-palkittu Jukka Viikilän teos Taivaallinen vastaanotto sekä … Lue lisää

Joka neljäs tietokirjailija kokee häirintää työnsä takia

Suomen tietokirjailijat ja Suomen PEN toteuttivat kyselyn tietokirjailijoihin kohdistuvasta häirinnästä ja painostuksesta. Kyselyyn vastasi 643 tietokirjailijaa, ja vastanneista lähes 23 prosenttia eli noin joka neljäs kertoi kokeneensa häirintää tai painostusta tietokirjailijan työnsä takia.  Tietokirjailijoiden kokema painostus on moninaista. Kyselyn mukaan tyypillisintä on asiaton arvostelu sosiaalisen median tai sähköpostin kautta. Yleensä häirintä on kasvotonta ja anonyymiä. … Lue lisää

Kirjallisuusviennin arvo ei romahtanut pandemiasta huolimatta

Suomen kirjallisuusviennin arvo ylsi vuonna 2020 mittaushistoriansa toiseksi parhaaseen tulokseen. Maailmaa kurittanut pandemia ei vaikuttanut ratkaisevasti kirjallisuusvientiimme, vaikka kirjojen ilmestymistä jouduttiin monissa maissa lykkäämään vallitsevasta tilanteesta johtuen. Suomen kirjallisuusviennin arvo 2020 oli liki 3,6 miljoonaa euroa, josta laskua edelliseen vuoteen oli vain noin 4 prosenttia. Kirjallisuuden vientikeskus FILIn tilaaman selvityksen mukaan kokonaisluvussa ei siis ole … Lue lisää

Kulttuurirahaston tuella lisää maailmankirjallisuutta suomeksi

Suomen Kulttuurirahasto julkistaa uuden tukimuodon korkeatasoisen maailmankirjallisuuden suomentamiseksi. Rahaston tavoitteena on, että apurahojen kannustamana kustantajat voivat käännättää suomeksi ja julkaista 100 oman aikamme maailmankirjallisuuden merkkiteosta. Käännettävät teokset voivat olla aikuisille suunnattua proosaa, lyriikkaa tai esseitä. Suomeksi julkaistaan yhä vähemmän laadukasta oman aikamme maailmankirjallisuutta. Käännöksiä tehdään verraten paljon anglosaksiselta kielialueelta, mutta muilta kielialueilta niukasti. Laadukkaan maailmankirjallisuuden … Lue lisää