Pohjoismaiset sähkömarkkinat näyttävät mallia muulle Euroopalle

Neljäs pohjoismainen sähkömarkkinafoorumi kokoontui Helsingissä keskustelemaan sähköistymisestä haastavassa kansainvälisessä tilanteessa. Pohjolalla on kaikki mahdollisuudet olla puhtaan sähkön paratiisi maailman onnellisimmille ihmisille.

Eri toimialojen julkaisemia vähähiilisyystiekarttoja yhdistää näkymä sähkön käytön lisäämisestä keinona vähentää ilmastopäästöjä. Vaihtelevien arvioiden mukaan sähkönkäyttö tulee lisääntymään kymmenillä prosenteilla nähtävillä olevassa tulevaisuudessa, jopa kaksinkertaistumista on väläytelty.

Pohjoismaiden valmiudet tarjota ratkaisuja ovat korkeat yhteisten sähkömarkkinoiden ansioista. Pohjoismainen visio on muodostaa maailman kilpailukykyisimmät, innovatiivisimmat ja kuluttajaystävällisimmät sähkömarkkinat vuoteen 2030 mennessä.

  • Oikeastaan pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat jo asetetuilla mittareilla maailman parhaat, toteaa foorumiin osallistunut Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa. – Pohjoismaisen sähkömarkkinayhteistyön merkitys on korostunut nyt entisestään Venäjän aloittaman sodan seurauksena. Toimivien markkinoiden, eteenpäin katsovan ilmastopolitiikan ja monipuolisten energiaverkkojen ansiosta energiakriisi ei ole kohdellut Pohjolaa yhtä kaltoin kuin muuta Eurooppaa. Energiaa saadaan edelleen sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan, edullisemmin kuin muualla Euroopassa, Salomaa jatkaa.

Keskiviikkona Euroopan komission julkaisema RePower EU korostaa maiden rajat ylittävien sähkönsiirtoyhteyksien merkitystä energiakriisin taltuttamisessa. Erityisesti maissa, joissa sähköä tuotetaan myös kaasulla, energiayhteistyön katkaiseminen Venäjän kanssa on erityisen vaikeaa. Pohjoismaista on voitu tukea Iso-Britannian ja Baltian sähköntuotantoa, ja myös Saksaan virtaa pohjoismaista sähköä.

  • Pohjolan pitää näyttää tässä edelleen esimerkkiä ja tarjota pohjoismainen suunnitelma uusista verkkoyhteyksistä ja vanhojen vahvistamisesta, mukaan lukien johdot Pohjolasta muuhun Eurooppaan, Salomaa toteaa. – Puhdas pohjoismainen sähkö ja edelläkävijyys vetytaloudessa on koko Euroopan tulevaisuudelle entistä tärkeämpää.

Toimiva ja vahva sähköverkkoinfrastruktuuri on sähköistymisen perusedellytys. Siirtoyhteyksiin pitää panostaa nyt, niin kansallisesti, kansainvälisesti kuin paikallisellakin tasolla.

  • Suomessa ei ole varaa vaarantaa tarvittavien investointien tekoa sähköverkkoihin kyläpolitikoinnilla ja huonoilla päätöksillä, Salomaa toteaa. Toimitusvarma ja vahva sähköverkko on aivan keskeinen sähköistyvän yhteiskunnan kilpailu- ja hyvinvoinnin tekijä. Suomen kantaverkko on erinomaisessa kunnossa, nyt pitäisi saada myös muiden Pohjoismaiden verkkoyhtiöiden investoinnit taas vauhtiin, Salomaa jatkaa.

Energiateollisuus ry

Vastaa