Varautuminen vaaraa aiheuttavien sääilmiöiden vaikutuksiin paranee – taustalla ainutlaatuinen sää- ja ilmastotietokanta

Ilmatieteen laitoksen ja Huoltovarmuuskeskuksen yhteisessä kehityshankkeessa on koottu tietokantaan menneiden vuosikymmenten sää- ja ilmastovaikutustietoja, joiden pohjalta kehitetään entistä tarkempia vaikutusennusteita. Harvinaislaatuisen kattavan tietokannan avulla kehitetyt tuotteet auttavat turvallisuus- ja huoltovarmuuskriittisiä toimijoita varautumaan paremmin vaaraa aiheuttaviin säätilanteisiin. 

Ilmatieteen laitoksen ja Huoltovarmuuskeskuksen yhteisen SILVA-kehityshankkeen pilottijakso käynnistyi huhtikuun alussa. Hankkeessa sään ja ilmaston aiheuttamia vahinkoja jopa 20 vuoden ajalta on koottu kattavaan tietokantaan. Kerätyn historiallisen vaikutus- ja säätiedon avulla on muun muassa koneoppimismenetelmin kehitetty uudenlaisia tuotteita, joista ilmenee haittaa ja vaaraa aiheuttavien sääilmiöiden lähipäiville ennustetut vaikutukset.

”Tietokanta sisältää säähän liittyviä vaikutustapahtumia muun muassa energia-, liikenne- ja vakuutusalalta. Useat tapahtuma-aikasarjat ovat vuosien mittaisia ja valtakunnallisia, joten kerätty tietoaineisto on kattavuudessaan maailmanlaajuisestikin tarkasteltuna harvinainen”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Ari-Juhani Punkka Ilmatieteen laitokselta.

Vaikutusennustetuotteet auttavat turvallisuus- ja huoltovarmuuskriittisiä toimijoita varautumaan vaarallisiin säätilanteisiin oikea-aikaisesti ja oikein mitoitetuilla voimavaroilla. Uusilla tuotteilla pyritään ennakoimaan muun muassa maastopaloihin tai tuuleen liittyvien vahingontorjuntatehtävien määrää muutamia vuorokausia ennen haitallisen säätilanteen käynnistymistä. Vaikutusennusteet esitetään aikasarjoina tai karttakuvina, joissa vaikutusten merkittävyys ilmaistaan vihreästä punaiseen yltävällä väriasteikolla.

”Hankkeessa kokeillaan ja sovelletaan aivan uutta tapaa varautumisen ja huoltovarmuuden kehittämiseksi. Ihmis- ja toimijakohtainen muistitieto muuttuu yhteiseksi digitaaliseksi dataksi. Moderniin tekoälyyn perustuvalla menetelmällä on mahdollisuus tuottaa uudenlaista tietoa ja palveluita sekä parantaa kriittisen toiminnan jatkuvuutta yhteiskunnassa”, sanoo varautumispäällikkö Tapio Tourula Huoltovarmuuskeskuksesta.

Ilmatieteen laitoksen hanke toteutetaan Huoltovarmuuskeskuksen Logistiikka 2030 -ohjelmassa, jonka päällikkönä Tourula toimii.

Uusia tuotteita testaa 40 organisaatiota pelastustoimen, energian ja liikenteen alalta

SILVA-hankkeessa kehitettyjä uusia tuotteita pilotoidaan tämän kevään ja syksyn aikana todellisissa säätilanteissa. Pilottituotteiden testauksessa on mukana noin 40 organisaatiota pelastustoimen, energian ja eri liikennemuotojen alalta.

”Keräämme uusista tuotteista käyttö- ja kehityspalautetta mahdollisimman laaja-alaisesti. Lisäksi pilottijaksolle on suunniteltu tuotteiden käyttöön opastavia briiffauksia merkittävien säätilanteiden kynnyksellä, joten testaajien kanssa on luvassa vuorovaikutusta toistuvasti”, Punkka selittää.

Historiallisia vaikutustietoja pyritään lisäksi tuomaan avoimen datarajapinnan kautta kenen tahansa hyödynnettäviksi.

Ilmatieteen laitos

Vastaa