Ruokaturva: komissio käsittelee lannoitteiden saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta EU:ssa ja muualla maailmassa

Lannoitteilla on merkittävä rooli elintarviketurvan kannalta. Niiden tuotanto ja kustannukset riippuvat suurelta osin maakaasusta. Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksena meneillään on maailmanlaajuinen mineraalilannoite- ja energiakriisi, joka heikentää maailmanlaajuista elintarviketurvaa ja nostaa elintarvikkeiden hintoja. Euroopan komissio antoi aiheesta tänään tiedonannon, jossa käsitellään lannoitteiden saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta. Tiedonannossa esitetään monenlaisia toimia ja ohjeita siitä, kuinka vastata EU:n … Lue lisää

EU:n maatalouspolitiikan uudistus vaikuttaa syksystä 2023 alkaen pysyvästi viljelijätukien maksuaikatauluun

Ruokavirasto on julkaissut viljelijätukien tavoitteellisen maksuaikataulun vuosille 2023–2028. Ensi vuodesta alkaen maksut painottuvat hakuvuoden joulukuulle ja seuraavaan kevääseen.    – Tuleva rahoituskausi tuo mukanaan muutoksia viljelijätukiin. Koska koko tukijärjestelmä muuttuu, viljelijälle muutokset näkyvät uusien ehtojen lisäksi tukien maksuaikataulussa. Haluamme kertoa maksuaikataulusta jo nyt, jotta viljelijät voivat varautua tulevaan suunnitellessaan maatilan taloutta, sanoo ylijohtaja Matti Puolimatka. Pinta-alaperusteisiin … Lue lisää

Saammeko tänä vuonna kotimaista viljaa?

Viime vuonna Suomesta korjattiin historiallisen alhainen viljasato, joka määrällisesti jäi noin 10 % vajaaksi vuosittaisesta kulutuksestamme. Se ei aiheuttanut meille tavallisille kansalaisille ruokapulaa, ja se oli vain pienen puron kokoinen syy ruokalaskumme kasvuun. Kuitenkin viime vuoden, tämän ja ensi syksyn sadoilla sekä monilla muilla suuremmilla tekijöillä voi yhdessä olla suurikin merkitys suomalaisen ruuan saatavuuteen tulevina … Lue lisää

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää maaperästä ja kotieläintaloudesta – energiasäästöihin vielä matkaa

Suomen maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää monin eri keinoin, mutta toimenpiteiden kustannukset ja vaikutusten nopeus vaihtelevat merkittävästi. Suurin yksittäinen päästölähde on turvemaapellot, joilla päästöjä voidaan vähentää verraten nopeasti ja kustannustehokkaasti. Märehtijöiden metaanipäästöjä voidaan vähentää nopeasti rehulisäaineiden käytöllä, mutta tästä aiheutuu huomattavia lisäkustannuksia. Eläinjalostuksella voidaan parantaa lypsylehmien rehunkäyttökykyä edullisesti, mutta hyöty realisoituu vasta pitkällä aikavälillä. Luonnonvarakeskus (Luke) … Lue lisää

Kustannusten nousu karsi maatalouden investointeja vuonna 2021

Maatilojen investointitahti taantui vuonna 2021. – Investointien vähenemiseen on varmasti useita syitä, mutta tärkeimpiä lienevät koronapandemia ja maatalouden kustannusten nousu, arvioi erityisasiantuntija Aulis Kuusela Ruokavirastosta. Isojen investointien hakumääriä vähensi myös se, että valiolaiset meijerit ottivat käyttöön tuotantosopimukset maidontuotannossa. Lisäksi lihanautakasvattamoiden laajennuksia ei ole vuoden 2020 lopun asetusmuutoksen jälkeen enää tuettu. Viljelijöiden syksyllä 2021 tekemät lypsy- ja lihakarjatalouden … Lue lisää

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnissa positiivista virettä koronavuoden haasteista huolimatta

Koronapandemia on vaikuttanut vahvasti myös Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan asiakkaiden arkeen. Erityisesti koronarajoitukset ovat muokanneet maaseudun liitännäiselinkeinojen ja luovilla aloilla työskentelevien apurahansaajien toimintaedellytyksiä. Melassa tilanteeseen reagoitiin nopeasti. – Toteutimme uusia verkkopalveluja asiakkaidemme työkyvyn tueksi. Vakuutusmaksujen aikatauluihin saatiin ylimääräistä joustoa. Melassa siirryimme pääsääntöiseen etätyöskentelyyn, millä varmistimme etuushakemusten häiriöttömän käsittelyn ja maksatuksen jatkumisen, totesi Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan toimitusjohtaja … Lue lisää