Saamelaiskäräjälaki etenee eduskuntaan – Saamelaiskäräjät käsittelee asian mahdollisimman pian

Suomen hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen saamelaiskäräjälain muuttamisesta. Timosen toimikunnan lakiin ehdottamat muutokset ovat laajalti kotimaisten ja kansainvälisten ihmisoikeustoimijoiden edellyttämiä.

Saamelaiskäräjälakia on yritetty uudistaa kolmen peräkkäisen hallituskauden aikana, mutta aiemmat kaksi yritystä ovat epäonnistuneet. Suomen valtion on todettu voimassa olevan saamelaiskäräjälain osalta toistuvasti rikkoneen kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia esimerkiksi saamelaisten itsemääräämisoikeuden suhteen.

– Saamelaiskäräjälain uudistuksessa on kyse ihmisoikeuksista. Esityksellä voidaan korjata vallitseva tilanne, joka loukkaa vakavalla tavalla saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia. Timosen toimikunnan esitys saamelaiskäräjälaiksi on tasapainoinen, ja siinä on onnistuttu huomioimaan saamelaisesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta nousevia huolenaiheita, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Oikeusministeriön asettaman Timosen toimikunnan mietintö lakimuutoksesta julkaistiin toukokuussa 2021. Sen tarkoituksena on edistää saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä parantaa saamelaisten kieltään ja kulttuuriaan koskevan itsehallinnon ja Saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä. Lisäksi tavoitteena on korjata nykyinen ihmisoikeuksien loukkaustila erityisesti YK:n ihmisoikeuskomitean edellyttämällä tavalla. Hallituksen esitys vastaa pitkälti Timosen toimikunnan mietintöä.

– Kiitän lämpimästi kaikkia asiaa edistäneitä yhteistyöstä, erityisesti pääministeri Marinia sekä oikeusministeri Henrikssonia, jotka ovat esimerkillään edistämässä saamelaisten ihmisoikeuksia, Juuso toteaa.

Saamelaiskäräjien hallitus valmistelee asian täyskokouksen käsittelyä varten nopealla aikataululla. Täyskokous tekee päätöksen Saamelaiskäräjien virallisesta kannasta lakiesitykseen. Lakiin hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset edellyttävät Saamelaiskäräjien hyväksyntää.

Saamelaiskäräjien vaalikauden 2020–2023 yksi päätavoitteista on edistää saamelaiskäräjälain uudistamista alkuperäiskansaoikeuksien pohjalta. Saamelaiskäräjien kokous on käynyt lähetekeskustelun saamelaiskäräjälain uudistamisesta 17.9.2020 ja saamelaiskäräjälain uudistamisen jatkovalmisteluista 22.6.2021.

Oikeusministeriön tiedote 17.11.2022 https://oikeusministerio.fi/-/saamelaisten-itsemaaramisoikeus-ja-itsehallinto-vahvistuvat 

Lisätietoja saamelaiskäräjälain muutoksesta https://www.samediggi.fi/saamelaiskarajalain-muutos/

Saamelaiskäräjät

Tuomas Aslak Juuso (Kuva: Ville-RiikoFofonoff, Saamelaiskarajat

Vastaa