Uutta neuropsykiatrista kuntoutusta nuorille aikuisille

Oma väylä on opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 1629-vuotiaille nuorille suunniteltu neuropsykiatrinen kuntoutus.

Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille, joilla on todettu autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD tai ADD.

Kelan Oma väylä –kuntoutuksella autetaan nuoriajotka tarvitsevat tukea sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja arjen hallintaan. Tavoitteena on vahvistaa niitä valmiuksia, joita tarvitaan opiskelussa ja työssä.

Kuntoutus kestää enintään 3 vuotta. Se myönnetään kuitenkin aina vain vuodeksi kerrallaan. 

Kuntoutus sisältää vuoden aikana:

  • 27 yksilöllistä tapaamista
  • 10 ryhmätapaamista
  • 1–2 ryhmätapaamista läheisille.

Lisäksi kuntoutus sisältää 3 seurantatapaamista viimeisen kuntoutusjakson päätteeksi.

Tapaamiset järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä tai asiakkaalle tutuissa paikoissa, kuten kotona, oppilaitoksessa tai työpaikalla. Osa tapaamisista voidaan toteuttaa etäyhteydellä. Läheisten ryhmätapaamiset järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä tai muussa erillisessä ryhmätyötilassa.

Kuntoutuksen hakeminen

Oma väylä -kuntoutuksen hakemista varten asiakas tarvitsee lääkärinlausunto B:n, jossa suositellaan kuntoutusta. Lääkärinlausunto saa olla korkeintaan vuoden vanha. Hakemuslomakkeen (KU 132) saa osoitteessa www.kela.fi/lomakkeet.

Lisätietoja kuntoutuksen hakemisesta on osoitteessa www.kela.fi/oma-vayla-kuntoutus.

Vastaa