Välitä viljelijästä -avun jatkorahoitus varmistui

Maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseksi käynnistetty Välitä viljelijästä -toiminnan jatkuminen varmistui. Valtion budjettiriihessä hankkeelle osoitettiin 2 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun asti.  Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela käynnisti vuonna 2017 maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseksi Välitä viljelijästä -projektin. Valtion erillisrahoituksen turvin on tuettu maatalousyrittäjien jaksamista haasteellisissa tilanteissa projektityöntekijöiden antaman kokonaisvaltaisen tuen ja ostopalvelusitoumusten avulla. – Alueellisten projektityöntekijöiden tekemä työ ja ostopalvelusitoumuksilla … Lue lisää

Uudet materiaalit auttavat lapsia ja lapsiperheitä sodan aiheuttamien huolten ja traumojen käsittelyssä

Suojellaan Lapsia ry on tuottanut 4–9-vuotiaille lapsille ja lapsiperheille uutta materiaalia Ukrainan sodasta aiheutuvien lasten huolien ja sotatraumojen käsittelyyn. Materiaaleista useita kieliversioita, myös ukrainaksi ja venäjäksi.    Kip-miehistö käsittelee huolia – Tehtävävihkonen – Suojellaan Lapsia All languages: Kip miehistö käsittelee huolia – Suojellaan Lapsia All languages: Isot tunteet tulevat ja menevät -lastenkirja – Suojellaan Lapsia … Lue lisää

Yksinäisyyttä kokevien osuus on lähes kaksinkertaistunut koronapandemian aikana – vaikutukset ulottuvat myös työpaikoille

Yksinäisyyttä kokevien määrä on lähes kaksinkertaistunut viimeisen vuoden aikana, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. Yksinäisyyden kokemukset eivät kosketa vain yksityiselämää, vaan sen vaikutukset näkyvät myös työpaikoilla. Work to Belong -ohjelma tarjoaa ratkaisun työelämän yksinäisyyteen. OP Helsinki lähtee ohjelmaan mukaan ensimmäisten yritysten joukossa ja sitoutuu ottamaan käyttöönsä yksinäisyyttä vähentävät työkalut, menetelmät ja arvioinnin. Suomessa ennennäkemätön … Lue lisää

Ikäihmisten hyvinvointia tuetaan taiteen avulla

Taiteen edistämiskeskus (Taike) sai sosiaali- ja terveysministeriöltä 680 000 euroa jaettavaksi Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -kehittämishankkeeseen. Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hankkeessa on mukana useita taideyhteisöjä: Anti Festivaali, Myrskyryhmä, Osiris Teatteri ja Loiske Company, Pistekollektiivi, Sirkus Magenta, Teatteri Ilmi Ö, Teatterikone ja Todellisuuden Tutkimuskeskus. ”Kyseessä on ensimmäinen kulttuurille suunnattava rahoitus sosiaali- ja terveysministeriön hallitusohjelmasta”, toteaa Taiken erityisasiantuntija Johanna Vuolasto. ”Tähtäämme hankkeessa siihen, … Lue lisää

Väitös: Nuorten hyvinvointioppiminen edellyttää yksilöllisten lähtökohtien huomioimista arjen kohtaamisissa

KM Lauri Lantela perehtyy väitöstutkimuksessaan nuorten hyvinvointioppimiseen ja siihen, miten sitä voidaan kouluissa edistää osallisuutta ja toimijuutta tukemalla. Tulokset ovat hyödynnettävissä esimerkiksi lapsi-, nuori- ja perhepalveluiden uudistamistyössä, jossa koulun rooli hyvinvoinnin tukijana on keskeinen.  Koulumaailma on jatkuvassa muutoksessa, mutta sen yksi keskeinen päätehtävä on pysynyt ennallaan: lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Hyvinvointi kytkeytyy myös keskusteluun … Lue lisää

Opiskelijoiden tukemiseen poikkeusoloissa ja sen jälkeen tarvitaan toimenpiteitä

Poikkeusolojen vaikutukset oppilas- ja opiskelijahyvinvointiin ovat merkittäviä. Hyvinvointiin ja henkiseen kuormittumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota kaikilla koulutusasteilla. Osalla oppijoista tilanteen vaikutukset hyvinvointiin ja opiskeluun voivat ilmetä myös pidemmällä aikavälillä. Tämän vuoksi tiivis moniammatillinen yhteistyö koulutuksen, opiskeluhuollon ja nuorisotyön kesken on ensiarvoisen tärkeää. Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) on toteuttanut poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutusten arvioinnin, jonka loppuraporttiin sisältyy … Lue lisää

Runoluurista tunnelmallisia runokohtaamisia

Siskot ja Simot tarjoaa Runoluuri-tempauksen kautta ikäihmisille virkistävän runotuokion puhelimitse. Siskojen ja Simojen tempauksessa vapaaehtoinen runopuhelun soittaja kohtaa ikäihmisen vuorovaikutuksessa runon äärellä. Puhelimessa lausuttu runo on tapa osoittaa välittämistä ikäihmisille aikana, jolloin kohtaaminen kasvotusten ei ole mahdollista. Runohetkeä voi toivoa itselleen ikäihminen, joka kaipaa arkeensa ripauksen lyriikkaa. Runotuokion voi tarjota myös omalle ikääntyneelle vanhemmalle, isovanhemmalle, … Lue lisää

Runoluuri ilahduttaa ikäihmisiä huhti-toukokuussa

Siskot ja Simot järjestää Runoluuri-tempauksen, joka tuo virkistystä ikäihmisille puhelimen välityksellä.  Tempauksessa vapaaehtoinen runopuhelun soittaja kohtaa ikäihmisen vuorovaikutuksessa runon äärellä. Puhelimessa lausuttu runo on tapa osoittaa välittämistä ikäihmisille aikana, jolloin kohtaamaan kasvotusten ei ole mahdollista. Runohetkeä voi toivoa itselleen ikäihminen, joka kaipaa arkeensa ripauksen lyriikkaa. Runotuokion voi tarjota myös omalle ikääntyneelle vanhemmalle, isovanhemmalle, ystävälle tai … Lue lisää

Uutta neuropsykiatrista kuntoutusta nuorille aikuisille

Oma väylä on opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 16–29-vuotiaille nuorille suunniteltu neuropsykiatrinen kuntoutus. Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille, joilla on todettu autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD tai ADD. Kelan Oma väylä –kuntoutuksella autetaan nuoria, jotka tarvitsevat tukea sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja arjen … Lue lisää