Ikäihmisten hyvinvointia tuetaan taiteen avulla

Taiteen edistämiskeskus (Taike) sai sosiaali- ja terveysministeriöltä 680 000 euroa jaettavaksi Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -kehittämishankkeeseen.

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hankkeessa on mukana useita taideyhteisöjä: Anti Festivaali, Myrskyryhmä, Osiris Teatteri ja Loiske Company, Pistekollektiivi, Sirkus Magenta, Teatteri Ilmi Ö, Teatterikone ja Todellisuuden Tutkimuskeskus.

”Kyseessä on ensimmäinen kulttuurille suunnattava rahoitus sosiaali- ja terveysministeriön hallitusohjelmasta”, toteaa Taiken erityisasiantuntija Johanna Vuolasto.

”Tähtäämme hankkeessa siihen, että ikäihmisten elämänlaatu paranee, osallisuuden kokemukset lisääntyvät ja siihen, että iäkkäät ihmiset löytävät mielekästä sisältöä elämäänsä”, Vuolasto jatkaa.

Hankkeessa kehitetään etsivän kulttuurityön toimintamalleja erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville ikäihmisille. 

Toimintamalli voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että taide tuodaan räätälöitynä ikäihmisen kotiin tai sitä, että iäkäs henkilö saatetaan kulttuuriharrastuksen pariin. 

Lisäksi hankkeessa vakiinnutetaan kulttuurilähetetoimintaa vähävaraisille ja omatoimisille ikäihmisille. Tämä tapahtuu laajentamalla Kaikukortin käyttöönottoa eri puolilla Suomea. Kaikukortilla taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevat voivat hankkia maksuttomia pääsylippuja esimerkiksi festivaaleille, museoihin, teatteriin tai konsertteihin.

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -kehittämishanke toteutetaan yhteistyössä Teatterikeskus ry:n, Kulttuuria kaikille -palvelun / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n ja AILI-verkoston pilottikuntien Rovaniemen, Seinäjoen ja Espoon kanssa. Taike toimii kehittämishankkeen koordinoijana.

”Esittävän taiteen yhteisöt tuovat hankkeeseen mukaan kokemuksensa ja intonsa tehdä ikäihmisille suunnattuja palveluja. Tämän hankkeen avulla he saavat tehdä merkittävää työtään entistä laajemmalle ryhmälle”, kertoo Teatterikeskus ry:n kehitysjohtaja Maaria Kuukorento.

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -kehittämishankkeen tavoitteena on tehdä kulttuurityön toimintamalleista pysyviä. Ne tallennetaan Innokylä-alustalle. 

Hanke on osa kansallista ikäohjelmaa. Poikkihallinnollisen ikäohjelman 2030 tavoitteena on mm. suunnata ennaltaehkäiseviä toimia iäkkäälle väestölle, varmistaa iäkkäiden palvelujen yhdenvertaisuus sekä nostaa esille suomalaista ikäteknologian kehittämistä ja hyödyntämistä. Kokonaisuus kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. 

Taiteen edistämiskeskus Taike

Vastaa