Työvoiman saatavuutta turvataan useilla toimilla

Hallitus päätti kehysriihessään useista toimista työvoiman saatavuuden edistämiseksi. Sote-alan henkilöstön saatavuutta varmistetaan omalla ohjelmalla.  – Näillä asioilla on kiire. Toimet on toteutettava nopeasti, jotta hyvinvointipalveluihin saadaan riittävästi henkilöstöä, vaatii toimitusjohtaja Markku Jalonen. 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT oli esittänyt hallitukselle useita toimia sote- ja opetusalojen työvoimatarpeiden turvaamiseksi. Hallitus päätti muun muassa työperäisen maahanmuuton vauhdittamisesta, pätevöitymisen edistämisestä sekä koronakustannusten korvaamisesta kunnille. 
Koulutuspaikkoja kohdennetaan lisää muun muassa lähihoitajien koulutukseen. 

Markku Jalonen on tyytyväinen työvoiman saatavuutta turvaaviin toimiin, jotka ovat tärkeitä hyvinvointipalveluja tuottaville työnantajille.

– Olisimme kuitenkin kaivanneet lisää konkretiaa työperäisen maahanmuuton edistämiseen. Maahanmuuton organisointiin tarvitaan valtakunnallista toimintamallia. Ei ole järkeä, että jokainen työnantaja joutuu luomaan omat rekrytointikäytännöt, esittää Jalonen.

Päätöksiä työllisyystoimista lykättiin kehysriihessä jälleen tulevaisuuteen. 

– Työllisyysastetta nostavia toimenpiteitä tarvitaan nopeasti. Kuinka muuten rahoitamme hallituksen päättämät uudet velvoitteet, kuten seitsemän päivän hoitotakuu. Jotta hyvinvointipalvelut voidaan rahoittaa, tarvitsemme työllisyysasteen kasvua, muistuttaa Jalonen. 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Vastaa