Uudet materiaalit auttavat lapsia ja lapsiperheitä sodan aiheuttamien huolten ja traumojen käsittelyssä

Suojellaan Lapsia ry on tuottanut 4–9-vuotiaille lapsille ja lapsiperheille uutta materiaalia Ukrainan sodasta aiheutuvien lasten huolien ja sotatraumojen käsittelyyn. Materiaaleista useita kieliversioita, myös ukrainaksi ja venäjäksi.   

Kip-miehistö käsittelee huolia – Tehtävävihkonen – Suojellaan Lapsia

All languages: Kip miehistö käsittelee huolia – Suojellaan Lapsia

All languages: Isot tunteet tulevat ja menevät -lastenkirja – Suojellaan Lapsia

Maksuttomasti verkosta ladattavien materiaalien avulla lapset oppivat omien ajatusten ja tunteiden sanoittamista ja säätelyä. Vihkonen tarjoaa käytännön vinkkejä lapsen huolien käsittelemiseen ja helpottaa lapsen ja aikuisen välistä keskustelua. Isot Tunteet-lastenkirja taas opettaa lapsille pelon ja traumaattisten tapahtumien jälkeisistä normaaleista kehon reaktioista; taistele, pakene ja jähmety sekä yksinkertaisia tunteidensäätelytaitoja kehon reaktioiden hallitsemiseksi. Lastenkirja on käännös kanadalaisesta Big Feelings Come and Go–kirjasta.

Ukrainan sota on järkyttänyt koko maailman turvallisuuden tunnetta ja sen kielteiset vaikutukset lapsiin ovat merkittäviä. Ukrainasta pakenevat lapset tarvitsevat ikätasolle sopivaa ja aikuistenkin traumatietoisuutta lisäävää materiaalia. Isot tunteet tulevat ja menevät- kirja lisää lasten ja aikuisten ymmärrystä tunteiden yhteydestä kehon reaktioihin. Kirjan yksinkertaiset harjoitteet tukevat lapsen tunnesäätelytaitoja ja se sopii ihan jokaiseen lapsiperheeseen. Kirjaa voidaan hyödyntää myös kliinisessä työssä osana traumatisoituneiden lasten hoitotyötä, esimerkiksi vastaanottokeskuksissa” toteaa Suojellaan Lasten toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija ja psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen.

Suojellaan Lapsia erityisasiantuntijat muistuttavat, että lapsille on erityisen tärkeää opettaa tunnesäätelyä ja isojen tunteiden hallitsemista. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä tärkeämpää on aikuisen läsnäolo.  Lapsille on tärkeää saada harjoitella tunteiden hallinta- ja tunnesäätelytaitoja yhdessä läheistensä kanssa. Huoli-vihko ja Isot Tunteet -lastenkirja on tarkoitettu jokaiseen lapsiperheeseen. Huoli-vihko mahdollistaa lapselle huolien ja vaikeiden ajatusten ilmaisemisen lapselle ominaisin keinoin, kuten leikin ja piirtämisen kautta.  Materiaaleja voi hyödyntää niin vanhemmat kuin lasten parissa työskentelevät ammattilaiset. Niitä voi lukea yhdessä lapsen kanssa tai lapsi voi käyttää niitä itsenäisesti. 

Suojellaan Lapsia ry

Vastaa