Runoluuri ilahduttaa ikäihmisiä huhti-toukokuussa

Siskot ja Simot järjestää Runoluuri-tempauksen, joka tuo virkistystä ikäihmisille puhelimen välityksellä. 

Tempauksessa vapaaehtoinen runopuhelun soittaja kohtaa ikäihmisen vuorovaikutuksessa runon äärellä. Puhelimessa lausuttu runo on tapa osoittaa välittämistä ikäihmisille aikana, jolloin kohtaamaan kasvotusten ei ole mahdollista.

Runohetkeä voi toivoa itselleen ikäihminen, joka kaipaa arkeensa ripauksen lyriikkaa. Runotuokion voi tarjota myös omalle ikääntyneelle vanhemmalle, isovanhemmalle, ystävälle tai läheiselle runolahjakortin muodossa.

–Runoluuri ei ole varsinainen toiverunopuhelin, vaan vapaaehtoinen esittää runon ikäihmisen toivomasta teemasta. Vapaaehtoisen runopankistamme valitsema ja lausuma runo on väline kohdata runon kuulija etäyhteydellä ja saada aikaan vuorovaikutusta, jonka toivomme ilahduttavan molempia osapuolia, kertoo toiminnanjohtaja Eero Väisänen.

Vapaaehtoiseksi runopuhelun soittajaksi voi ilmoittautua kuka tahansa aiheesta kiinnostunut, eikä vapaaehtoinen tarvitse erityisiä runonlausuntataitoja. Vapaaehtoiset ohjeistetaan tehtävään, ja heidän käytössään on Siskojen ja Simojen sekä asiantuntijoiden koostama Runopankki, johon vapaaehtoinen saa pääsyn ilmoittautumisen jälkeen.

Vapaaehtoiset voivat ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen runoluuri@siskotjasimot.fi. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta löytyvät Siskojen ja Simojen verkkosivuilta: www.siskotjasimot.fi/runoluuri. Ilmoittautumisen jälkeen vapaaehtoisille toimitetaan ohjeet Runoluurissa toimimisesta. 

Ikäihmiset, jotka toivovat itselleen runopuhelua, voivat ilmoittautua mukaan puhelimitse numeroon 09 3152 4400. Ilmoittautumisia voi soittaa pääsiäisen jälkeen 6.4.–12.5. ma–to klo 9–12. Runoa voi toivoa seuraavista teemoista: ilo ja onni, isänmaa, luonto, perhe ja koti tai rakkaus ja ystävyys. Puhelinsoitolle voi toivoa myös sopivaa ajankohtaa. 

Runoluuri tuo iloa poikkeuksellisena aikana ja tarjoaa mieltä lämmittävän hetken luurin molemmissa päissä.

Siskot ja Simot ry

Vastaa