Nuoret kaipaavat työssä vastavuoroisuutta ja rakentavaa palautetta

Nuorten hyvinvointi on säännöllisesti esillä. Hyvä niin, sillä aihe on tärkeä. Hyvä työympäristö on yksi hyvinvointia lisäävistä tekijöistä. Osatyökykyisten nuorten työllistymistä edistävässä LAB-ammattikorkeakoulun ASKELMAT-hankkeessa on kartoitettu nuorten tarpeita ja odotuksia työelämää kohtaan. Saatujen tulosten mukaan nuoret haluavat tulla työelämässä paremmin kuulluksi ja kohdatuksi. ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä -hankkeessa toteutetaan parhaillaan työpajasarjaa, jonka avulla kerätään … Lue lisää

Suomen innostavimmat työpaikat on palkittu – voittajat ovat panostaneet johtamiseen poikkeusaikana

Korona-ajan yli ollaan vähitellen selviämässä niin pandemian kuin taloudenkin näkökulmasta. Tässä yksi positiivinen uutinen aiheesta. Organisaatioiden tulevaisuus koronapandemian jälkeen näyttää valoisalta. Yhtiöt, joissa on panostettu johtamiseen ja strategiaviestintään kriisin aikana, nousivat henkilöstökokemuksen kärkikastiin. Suomen innostavimpien työpaikkojen yleinen tulostaso jatkoi nousuaan. Lisäksi osa organisaatioista onnistui parantamaan henkilöstötutkimuksensa tuloksia merkittävästi. Työpaikkoja palkittiin kuudessa kategoriassa. Pienten yritysten luokan voitti Into … Lue lisää

Tasa-arvo on tahdon asia työpaikoilla

Perhe- ja isäystävällisyyden kehittäminen onnistuu erilaisilla työpaikoilla ja toimialoilla. Työpaikat tarvitsevat ja kaipaavat konkreettisia kehittämisideoita, tavoitteita ja seurantaa. Tasa-arvo ja isät -hankkeessa 2019‒2021 kerättiin ihmisten kokemuksia työpaikkansa isäystävällisyydestä ja tasa-arvosta vanhemmuuden ja perheellisyyden näkökulmasta. Tiedonkeruun menetelminä käytettiin yksilö- ja ryhmähaastatteluita sekä henkilöstökyselyjä. Hankkeeseen lähti mukaan kolme hyvin erilaista työnantajaa: kansainvälinen konsulttiyritys Deloitte, perinteinen teollisuusyritys Lahti … Lue lisää

Parempaa arkea jokaiselle – IKEA Suomen yhteistyö pakolaisten työllistymisen tukemiseksi jatkuu

Sunnuntaina 20.6. vietetään Maailman pakolaispäivää. IKEA-visio paremman arjen luomisesta tarkoittaa jokaisen kohtelemista yhdenvertaisesti sekä erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien tukemista. Osana tätä yritys tukee pakolaisten työllistymistä Suomen Pakolaisavun kanssa. Tammikuussa 2021 alkanut ohjelma sai toukokuussa jatkoa, kun toinen osallistujaryhmä aloitti ohjelman IKEA Espoossa. IKEA-visio on luoda parempaa arkea, jossa jokainen tulee kohdelluksi yhdenvertaisesti riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, … Lue lisää

Ratkaisuja pitkiin sairauslomiin – Kela ja Tela haluavat edistää mielenterveyspotilaiden työhön paluuta

Kela ja Tela tarjoavat toimivia keinoja mielenterveyspotilaiden työhön paluun tueksi. Verkkoseminaarissa lääkärit saavat käytännön työkaluja ja valmiuksia työkyvyn arviointiin ja seurantaan. Kela ja Työeläkevakuuttajat Tela näkevät, että lääkäreiden osaaminen on keskeisessä asemassa, kun halutaan helpottaa mielenterveyspotilaiden työhön paluuta. Uusia näkökulmia pitkittyviin sairauspoissaoloihin tarvitaan, sillä maksettujen sairauspäivärahapäivien määrällä mitattuna mielenterveyden häiriöt ovat olleet merkittävin sairausryhmä jo vuodesta … Lue lisää