Reserviläisten Nato-kannatus ampaisi jyrkkään nousuun

Reserviläisliiton jäsenistön Nato-kannatus on kasvanut vuodessa kymmenellä prosenttiyksiköllä, mikä ilmenee alkuvuodesta toteutetusta Reserviläisliiton jäsenkyselystä. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan viimeisimmässä mielipidetutkimuksessa oli myös tapahtunut isoja muutoksia suhtautumisessa Natoon.

Kun Reserviläisliiton jäseniltä kysyttiin, pitäisikö Suomen liittyä Naton jäseneksi, 30 prosenttia jäsenistä kannatti liittymistä välittömästi, kun vuosi sitten vastaava luku oli 20 prosenttia. Jäsenistä 15 prosenttia oli puolestaan sitä mieltä, että Suomen tulisi liittyä puolustusliiton jäseneksi lähivuosina. Viime vuonna tämä vaihtoehto keräsi saman verran kannatusta. Nato-option säilyttämistä eli sitä, että Suomen ei pitäisi liittyä nyt, mutta säilyttää mahdollisuus liittymiseen myöhemmin, kannatti nyt puolestaan 36 prosenttia. Viime vuonna vastaava luku oli 39 prosenttia.

Kielteisesti Natoon suhtautui nyt vain 14 prosenttia, kun viime vuonna vastaava luku oli 19 prosenttia. Kuusi prosenttia vastanneista ei osannut ilmaista kantaansa Nato-kysymykseen. Viime vuonna tähän ryhmään kuului seitsemän prosenttia vastanneista. Jäsenkyselyyn vastasi kaikkiaan reilut 2 500 Reserviläisliiton jäsentä.

Puheenjohtaja Ilpo Pohjola näkee Nato-kannatuksen kasvulle selvän syy-yhteyden.

– Maailmanpolitiikan epävakaus ja suurvaltojen keskinäinen uhittelu vaikuttavat myös suomalaisten turvallisuuden tunteeseen. Tämä heijastuu Nato-myönteisyyden kasvuna. Kyselyn perusteella reserviläisten keskuudessa Nato-kannatus on nyt hypännyt uusiin lukemiin. Lisäksi Naton vastustus on vuoden aikana selvästi vähentynyt.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta on toteuttanut vuosittain mielipidetutkimuksen suomalaisten näkemyksistä maanpuolustukseen ja turvallisuuteen liittyen. Uusin tutkimus julkaistiin joulukuussa 2020 ja myös sen mukaan Suomen Nato-jäsenyyden vastustus on laskenut. Nyt reilu puolet vastustaa jäsenyyttä, kun vuosi sitten vastustajia oli kaksi kolmesta. Nato-jäsenyyden tuki on tuloksien mukaan samalla tasolla, mutta nyt jopa viidennes on epätietoinen kannastaan.

– MTS on esittänyt Nato-kysymyksen vuodesta 2005 lähtien, ja viimeisimmässä kyselyssä kielteisten vastausten osuus oli koko aikasarjan alhaisin. Reserviläisliiton oma kysely ja MTS:n kysely osoittavatkin, että suomalaisten Nato-suhde on nyt muuttumassa kaiken kaikkiaan positiivisempaan suuntaan.

Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jolla on 39 000 jäsentä. Heistä yli 90 prosenttia on suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen. Liiton paikallisyhdistyksissä reserviläiset voivat ylläpitää ampumataitojaan, fyysistä kuntoaan ja maastotaitojaan. Lisäksi reserviläisillä on mahdollisuus ylläpitää sodan ajan sijoitustensa edellyttämiä tietojaan ja taitojaan myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla, jonka kouluttajista 39 prosenttia ja muista vapaaehtoistoimijoista 42 prosenttia tulee Reserviläisliitosta.

Reserviläisliitto

Vastaa