Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti reserviupseereiden Nato-kannatuksen ennätyskorkeaksi

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) uusi jäsenistölleen tekemänsä ajankohtaiskyselyn. Edellinen kysely toteutettiin pääosin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Uuden kyselyn tulosten perusteella hyökkäys Ukrainaan lisäsi merkittävästi Nato-jäsenyyden kannatusta reserviupseereiden keskuudessa. Kyselyn mukaan Nato-jäsenyyttä kannattaa nyt peräti 83,1 % vastanneista, sitä vastustaa 9,0 % ja kannastaan epävarmoja on 7,8 %. Muutos helmikuussa, juuri ennen Venäjän hyökkäystä, tehtyyn vastaavaan kyselyyn … Lue lisää

Reserviläisten Nato-kannatus ampaisi jyrkkään nousuun

Reserviläisliiton jäsenistön Nato-kannatus on kasvanut vuodessa kymmenellä prosenttiyksiköllä, mikä ilmenee alkuvuodesta toteutetusta Reserviläisliiton jäsenkyselystä. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan viimeisimmässä mielipidetutkimuksessa oli myös tapahtunut isoja muutoksia suhtautumisessa Natoon. Kun Reserviläisliiton jäseniltä kysyttiin, pitäisikö Suomen liittyä Naton jäseneksi, 30 prosenttia jäsenistä kannatti liittymistä välittömästi, kun vuosi sitten vastaava luku oli 20 prosenttia. Jäsenistä 15 prosenttia oli puolestaan sitä mieltä, … Lue lisää