Naiset harjoittelevat turvallisuustaitoja viikonloppuna Upinniemessä

Miten toimia onnettomuustilanteessa vesillä?  Kuinka voin tukea toista ja samalla pitää huolta omasta hyvinvoinnistani? Millä tavalla iso harjoitus perustetaan ja puretaan?

Näihin, ja moneen muuhun kysymykseen haetaan vastauksia ja toimintamalleja Naisten Valmiusliiton PikkuNASTA Aava 2021-valmiusharjoituksessa tulevana viikonloppuna 22.–24.10. Upinniemessä, Kirkkonummella.  Koronan takia harjoituksessa on voimassa erityiset terveysturvallisuusjärjestelyt. Harjoitus koostuu neljästä kurssista, joista kolme on viikonlopun mittaisia ja yksi päiväkurssi. Kurssit toimivat omissa kuplissaan.

– Varautumalla etukäteen ja pohtimalla valmiiksi eri toimintamalleja poikkeuksellisiin tapahtumiin, on helpompi selvitä tilanteesta kuin tilanteesta, toteaa liiton pääsihteeri Pia Lindell.

Tavoitteena osallistujien turvallisuus- ja johtamistaitojen vahvistuminen

Turvallisesti vesillä -kurssilla tutustutaan turvalliseen vesistöllä liikkumiseen ja harjoitellaan turvallisuutta lisääviä taitoja, kuten veden varaan joutumista ja pelastautumista. Kurssivääpeli -kurssilla perehdytään Maanpuolustuskoulutus MPK:n käyttämien Puolustusvoimien varastojen toimintaan ja materiaaleihin sekä niiden tilauskäytäntöihin. Kurssin jälkeen osallistuja voi toimia kurssivääpelin tehtävissä MPK:n tai Naisten Valmiusliiton harjoituksissa. Päiväkurssina toteutettava Henkinen tuki -kurssi tutustuttaa osallistujat henkisen tuen periaatteisiin ja henkisen tuen antamiseen. Kurssi antaa valmiuksia toimia Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa.

Harjoituksen johdon ja organisaation kurssilla vahvistetaan aiemmin opittua ja syvennetään johtamistaitoja. Kurssille osallistuvat kaikki ne vapaaehtoiset naiset, jotka vastaavat harjoituksen suunnittelusta ja läpiviennistä tai toimivat erilaisissa tukitehtävissä, kuten huollossa tai viestinnässä.

– Turvallisuus-, varautumis- ja johtamistaitojen säännöllinen harjoittelu vahvistaa resilienssiä ja kykyä toimia erilaisissa poikkeustilanteissa. Tulevana viikonloppuna näitä taitoja opettelee noin 90 naista Uudeltamaalta ja muualta Suomesta. Harjoituksen organisaatio ja kouluttajat ovat valmistelleet harjoitusta vajaan vuoden verran. On ollut hienoa seurata, miten sitoutuneesti kaikki ovat olleet mukana koronapandemian tuomasta epävarmuudesta huolimatta. Odotamme jo malttamattomina tulevaa viikonloppua Rannikkoprikaatin merellisessä varuskunnassa Upinniemessä, kertoo harjoituksen johtaja Pälvi Myyry.

Kaikille naisille avoimia harjoituksia

Valmiusliitto järjestää vuosittain eri puolilla Suomea NASTA- ja PikkuNASTA-harjoituksia, joissa opetellaan erilaisia varautumis- ja turvallisuustaitoja. Harjoitukset toteutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseina, Puolustusvoimien tuella. Harjoitukset ovat avoimia kaikille naisille, eikä niihin osallistuminen edellytä minkään järjestön jäsenyyttä.

Naisten Valmiusliitto ry

Vastaa