Naisten Valmiusliitto: Koulutettujen vapaaehtoisten rekisteri tarvitaan

Naisten Valmiusliitto on jo pitkään esittänyt, että perustettaisiin turvallisuuskoulutettujen vapaaehtoisten rekisteri. Rekisteri antaisi selkeän kokonaiskuvan koulutettujen määrästä ja osaamisesta sekä mahdollistaisi järjestöjen koulutusresurssien kohdentamisen nykyistä tehokkaammin.

Naisten Valmiusliiton kouluttaa vapaaehtoista asepalvelusta suorittamattomia naisia Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten tueksi erilaisiin kokonaisturvallisuuden tehtäviin. Koulutettujen vapaaehtoisten osaamista tulee voida hyödyntää yhteiskunnan tukena normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Siksi heistä on oltava nykyistä enemmän tietoa.

-Turvallisuusympäristömme voimakkaan muutoksen pitää viimeistään nyt herättää kaikki tahot ymmärtämään rekisterin tarpeellisuus, sanoo Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja Paula Risikko.

Parlamentaariselta komitealta tukea kehittämistyölle

Ajatus rekisteristä on saanut tukea myös asevelvollisuutta pohtineelta parlamentaariselta komitealta, joka jätti mietintöraporttinsa marraskuussa 2021. Vapaaehtoista varautumista käsittelevässä osassa mainitaan koulutettujen vapaaehtoisten rekisterin kehittäminen. Tavoitteena on lisäksi luoda vapaaehtoistoimintaan nykyistä tavoitteellisempia koulutuspolkuja.

-Meidän tavoitteemme on se, että niille, jotka haluavat kouluttautua ja sitoutua tukitehtäviin, luodaan siihen nykyistä paremmat mahdollisuudet. Samalla tulee varmistaa, että koulutus vastaa ennakoitujen tehtävien osaamisvaatimuksia, sanoo Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Pia Lindell.

Varautumis- ja turvallisuuskoulutus kiinnostaa nyt enemmän kuin koskaan

Kiinnostus Naisten Valmiusliiton koulutusta kohtaan on kasvanut räjähdysmäisesti ja kursseille olisi tulossa paljon enemmän osallistujia kuin mitä voidaan ottaa. Kevään NASTA Leijona -harjoitukseen on ilmoittautunut vajaat neljäsataa naista ja yli viisisataa on jonossa. Valmiusliittoon tulee paljon yhteydenottoja ja kyselyitä, miten toimintaan pääsisi mukaan.

-Nyt on korkea aika tehdä rekisterin perustamisen mahdollistavia päätöksiä. Tulee tehdä lain vaatimat muutokset ja varmistaa kehittämistyöhön tarvittavat resurssit. Työhön on ryhdyttävä viivyttelemättä, summaa puheenjohtaja Risikko.

Naisten Valmiusliitto ry

Vastaa