Lisärahoitus mahdollistaa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tuplaamisen

Maanpuolustuskoulutus MPK saa hakemansa lisärahoituksen. Ensimmäinen pullonkaula vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tuplaamiseksi on selvitetty. Seuraavaksi tavoitteena on ratkaista lainsäädäntöön liittyvät kehittämistarpeet ja tehostaa entisestään operatiivista yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa.

— Ensimmäinen pullonkaula koulutuksen tuplaamiseksi on saatu selvitettyä. Seuraavaksi tavoitteena on saada lainsäädännön haasteet ratkaistua, kertoo MPK:n hallituksen puheenjohtaja Mika Hannula

Koulutuksen järjestämisen tukeminen keskiössä

Lisärahoitusta suunnataan koulutuksen kehittämiseen ja MPK:n sitoutuneiden kouluttajien ja toimijoiden tukemiseen, niin että mahdollistetaan koulutuksen korkealuokkainen toteuttaminen. Koulutuksen suuntaamisesta, kouluttajakoulutuksesta ja heidän käytöstään käydään aktiivista vuoropuhelua Puolustusvoimien kanssa.

MPK:n tavoitteena on tuplata koulutuksen määrä. Koulutuksen lisääminen toteutetaan osallistujamääriä kasvattamalla ja perustamalla uusia koulutuksia. Tarve toiminnan tehostamiseksi on noussut voimakkaasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. MPK on saanut paljon yhteydenottoja niin yksittäisiltä ihmisiltä kuin muilta organisaatioilta. Tietojen ja taitojen tarve on valtava.

— Tarvitsemme toimintaan mukaan merkittävän määrän vapaaehtoisia kouluttajia, toimijoita ja eri alojen osaajia, Hannula esittää toiveen kentälle.

Tässä tilanteessa myös vapaaehtoisilta toivotaan erityistä aktiivisuutta ja joustavuutta. MPK pyrkii tukemaan sitoutuneita kouluttajia ja toimijoita kaikin tavoin. Uusia kouluttajia koulutetaan MPK:n maanpuolustus– ja puolustushaarapiireissä yhteistoiminnassa Puolustusvoimien joukko-osastojen kanssa.

NLAW-panssaritorjuntaohjuksen kouluttajakoulutus. (Kuva: Ossi Hietala-MPK)

Lainsäädännön pullonkaulat selvityksessä

Keskeisimpänä lainsäädännön esteenä on Puolustusvoimien aseiden ja ampumatarvikkeiden, paukkupatruunoiden ja simulaattorien käyttö MPK:n ammunnoissa.

— Puolustushallinnon ja MPK:n yhteinen tahtotila on, että esteitä reserviläisten mahdollisimman tehokkaalle koulutukselle ei muodostuisi, korostaa Hannula.

Kokonaismaanpuolustuksen näkökulmasta on tärkeää, että myös MPK:n varautumis- ja turvallisuuskoulutus saataisiin lainmukaiseksi julkiseksi hallintotehtäväksi. Kaikilla näillä toimenpiteillä tuetaan Puolustusvoimia paikallispuolustuksen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK 

Vastaa