Vt 5 Mikkeli-Juva: Viitostie Mikkelin ja Juvan välillä kokonaisuudessaan liikenteelle

Vuonna 2018 aloitettu rakennushanke viitostien parantamiseksi Mikkelin ja Juvan välillä valmistuu. Tie otetaan kokonaisuudessaan liikenteelle torstaina 14.10.2021. Työt Nuutilanmäen ja Juvan välisellä osuudella on saatu valmiiksi kuluneen syksyn aikana ja liikenne pääsee kulkemaan uutta, turvallista ja sujuvaa tietä pitkin. Ajoaika Mikkelin ja Juvan välillä lyhenee ajonopeuden noustessa sataan kilometriin tunnissa. Sujuvuuden lisäksi tieosuuden valmistumisen myötä myös liikenneturvallisuus paranee. 

– Vt 5 Mikkeli-Juva rakennettiin nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutettiin nykyaikaisina eritasoliittyminä. Kaikille eritasoliittymäalueille rakennettiin nykyaikainen tievalaistus ja tiegeometriaa parannettiin. Vanha viitostie Mikkelin ja Juvan välillä on ollut liikenneonnettomuuksilla mitattuna Suomen pääteiden synkimpiä, mutta nyt turvallisuus parantuu, hankkeen toteutuksesta vastannut Väyläviraston projektipäällikkö Harri Liikanen kertoo.

Kiireinen kesä ja syksy rakentajilla

Rakennustöiden viimeistelyvaiheessa tehtiin päällystystöiden lisäksi viherrakennustöitä ja rakennettiin tiekaiteita. Myös valaistustyöt, liikennemerkkien ja -opasteiden asennukset ja ajoratamerkintätyöt ovat osa viimeistelyä. Vehmaan eritasoliittymä avattiin liikenteelle syyskuun loppupuolella. Eritasoliittymän alueella tehtiin kesän 2021 aikana kaistajärjestelyjä ja ramppimuutoksia. Sillan alle rakennettiin tukimuuri mahdollistamaan rampin sijoittamisen lähemmäksi sillan rakenteita. Tehdyt parannustoimet mahdollistavat turvallisemman ja sujuvamman liikkumisen Vehmaan eritasoliittymän alueella.

Kettulantien liittymä poistuu käytöstä

Vanha viitostie jää rinnakkaistieksi paikallisliikenteen sekä pyöräilyn ja jalankulun käyttöön. Rinnakkaistien päällystykset pyritään tekemään vielä tämän syksyn kuluessa, sääolosuhteiden salliessa. 

Uuden väylän käyttöönoton yhteydessä Kettulantien liittymä viitostielle poistuu käytöstä. Liikenne siirtyy kulkemaan Hatsolan eritasoliittymän tai Vehmaan eritasoliittymän kautta valtatielle 5.

Valtatie 5:lle jää liikenteelleoton jälkeen työkohdekohtaisia alennettuja nopeusrajoituksia (50 km/h) Vehmaan eritasoliittymän, Kettulantien kohdan sekä Kilpolassa rinnakkaistien ja Vt5:n liittymän alueille lähinnä kaidetöiden viimeistelyjen ajaksi. Viimeistelyt saadaan valmiiksi viikon 42 aikana.

Vt 5 Mikkeli-Juva 2018–2021

Valtatie 5 on Itä-Suomen pääväylä ja osa yleiseurooppalaista TEN-verkkoa. Uutta viitostietä on rakennettu 37 kilometriä Mikkelin ja Juvan välillä vuosien 2018–2021 aikana. Hankkeen kustannukset ovat 121 miljoonaa euroa, josta kuntien rahoitusosuus on yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. 

Tieurakassa rakennettiin vuosina 2018–2021 kaikkiaan 35 uutta siltaa. Neljä vanhaa siltaa purettiin ja melunsuojauksia rakennettiin 12 kilometrin matkalle. Myös pyöräilyn ja jalankulun väyliä uudistettiin. Vanha viitostie jää rinnakkaistieksi. Tieosuus Nuutilanmäen ja Juvan välillä saa lopullisen päällysteensä vuonna 2022.

Vastaa