Tienvarsiniitot tuovat turvallisuutta ja tukevat luonnon monimuotoisuutta

Kesäkuussa tienvarsikasvien kasvu vauhdittuu, ja niittotyöt alkavat. Tienvarsiniitoilla parannetaan näkyvyyttä eli ehkäistään liikenneonnettomuuksia, mutta myös tuetaan luonnon monimuotoisuutta ja torjutaan haitallisia vieraslajeja. Kesäkuusta lähtien maanteiden varsille ilmestyvät viheralueiden hoitajat työkoneineen. Väylävirasto muistuttaa, että autoilijoiden ja muiden tielläliikkujien on otettava niittoja tekevät työkoneet huomioon. Tien reunoilla ja sivuojien luiskissa liikkuvien työkoneiden kulkua kannattaa ennakoida ja tarvittaessa … Lue lisää

Missä oltiin tyytyväisimpiä maanteiden talvihoitoon?

Mistä päin Suomea löytyvät tyytyväisimmät tienkäyttäjät, entä missä tienkäyttäjien tyytyväisyys parani eniten? Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen perusteella keskimääräinen asiakastyytyväisyys laski edelliseen talveen verrattuna, mutta osa urakoista paransi tulostaan. Väylävirasto selvitti palautetutkimuksen perusteella asiakaspalvelussa parhaiten onnistuneet ja asiakastyytyväisyydessä eniten parantaneet hoitourakat viime talven aikana. Maanteiden hoitourakat jaetaan sisältönsä puolesta erittäin vaativiin ja vaativiin urakoihin sekä perusurakoihin. Tienkäyttäjät olivat … Lue lisää

Maanteiden päällystystyöt alkavat

Maanteiden päällystystyöt ovat käynnistymässä eteläisestä Suomesta alkaen. Tänä vuonna uutta päällystettä arvioidaan tulevan noin 2 300 kilometrin matkalle. Nykyisillä päällystysmäärillä korjausvelka kasvaa. Maanteiden päällystystyöt alkavat vapun tienoilla eteläisestä Suomesta. Päällystysohjelman arvioidaan hintojen nousun myötä jäävän selvästi vuotta 2021 lyhyemmäksi, vaikka käytettävissä oleva rahoitus on hieman viimevuotista suurempi. ELY-keskukset kilpailuttavat ja valvovat maanteiden päällystysurakat. ”Valtakunnallisen päällystysmäärän … Lue lisää

Vt 1 välillä Kehä III – Vt 2 käynnistymässä vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien ja opasteiden testaus

Valtatiellä 1 välillä Kehä III–Valtatie 2 liittymä on alkamassa liikenteenhallinnan ohjausjärjestelmän maastotestaukset. Maastossa tehtävissä testauksissa käydään viikkojen 2–4 aikana läpi noin 20 km matkalta vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien, varoitusmerkkien ja tiedotusopasteiden näyttämät. Testaukset tehdään ruuhka-aikojen ulkopuolella ja yöaikaan, joten niillä on vain vähäisiä liikenteellisiä vaikutuksia. Testaukset toteutetaan aina muutaman merkkiparin ryhmissä, jolloin testiryhmän merkkien peittolevyt poistetaan hetkellisesti … Lue lisää

Tyytyväisyys maanteiden kuntoon nousi

Yksityishenkilöiden ja raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden kuntoon on noussut viime vuodesta. Tyytyväisimpiä suomalaiset olivat pääteiden kuntoon, eniten moitittavaa taas oli sorateiden kunnossa. Tulokset selvisivät Väyläviraston tilaamasta tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksesta. Yksityishenkilöt sekä raskaan liikenteen kuljettajat ovat tänä vuonna hieman tyytyväisempiä maanteiden tilaan ja kuntoon kuin vuonna 2020. Viime vuoteen verrattuna selkeintä nousua on tyytyväisyydessä pääteiden kuntoon. Lisäksi tyytyväisyys … Lue lisää

Vt 5 Mikkeli-Juva: Viitostie Mikkelin ja Juvan välillä kokonaisuudessaan liikenteelle

Vuonna 2018 aloitettu rakennushanke viitostien parantamiseksi Mikkelin ja Juvan välillä valmistuu. Tie otetaan kokonaisuudessaan liikenteelle torstaina 14.10.2021. Työt Nuutilanmäen ja Juvan välisellä osuudella on saatu valmiiksi kuluneen syksyn aikana ja liikenne pääsee kulkemaan uutta, turvallista ja sujuvaa tietä pitkin. Ajoaika Mikkelin ja Juvan välillä lyhenee ajonopeuden noustessa sataan kilometriin tunnissa. Sujuvuuden lisäksi tieosuuden valmistumisen myötä … Lue lisää