Perhe-eläkkeet uudistuvat – Mikä muuttuu 1.1.2022?

Vuoden 2022 alusta voimaan astuva perhe-eläkeuudistus parantaa lasten ja lapsiperheiden asemaa. Avopuolison toimeentuloturva paranee leskeneläkeoikeuden myötä, ja työeläkelakien mukainen lapseneläkeoikeus pitenee 2 vuodella.

Tasavallan presidentti on vahvistanut hallituksen esitykseen HE 66/2021 vp. liittyvät lainmuutokset, jotka vaikuttavat perhe-eläketurvan lainsäädäntöön. Uudistuksen myötä lakisääteisten eläkejärjestelmien perhe-eläketurva vastaa paremmin yhteiskunnan ja perheiden muuttuneisiin tarpeisiin. Kuolemantapauksen sattuessa lesken ja lasten toimeentuloa turvataan työeläkelakien ja kansaneläkelain mukaisella perhe-eläkkeellä. Perhe-eläke voi olla leskeneläkettä tai lapseneläkettä.

Perhe-eläkettä koskevat lainmuutokset tulevat voimaan vuoden 2022 alussa. Suurimmat muutokset ovat seuraavat:

  • Leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneillä, jos puoliso kuolee 1.1.2022 tai sen jälkeen.
  • Avopuolisot saavat oikeuden leskeneläkkeeseen tietyissä tilanteissa.
  • Työeläkelakien mukaisen lapseneläkkeen saajien asema paranee.

Avopuolison tilanne paranee – Leskeneläkkeen kestoa rajataan

Avopuolisoille, joilla on yhteinen lapsi, tulee oikeus perhe-eläkkeeseen. Avoleskille tulee oikeus leskeneläkkeeseen, jos puoliso on kuollut 1.1.2022 tai sen jälkeen. Puolisoiden on pitänyt asua yhteistaloudessa vähintään 5 vuotta yhtäjaksoisesti, ja heidän alaikäisen lapsensa on pitänyt asua edunjättäjän ja lesken kanssa samassa taloudessa.

Vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneiden osalta leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi. Leskeneläkettä maksetaan siihen asti, kunnes puolison kuolemasta on kulunut 10 vuotta. Jos leskellä on pieniä lapsia, leskeneläkettä maksetaan kunnes nuorin lapseneläkkeeseen oikeutetuista lapsista täyttää 18 vuotta.

Kela maksaa leskeneläkettä vain alle 65-vuotiaalle leskelle.

Lapseneläkkeeseen parannuksia

Nykyisin oikeus työeläkelakien mukaiseen lapseneläkkeeseen lakkaa 18 ikävuoteen. Lainmuutoksella oikeutta lapseneläkkeeseen jatketaan 20 ikävuoteen saakka.

Kansaneläkelain mukainen lapseneläke säilyy ennallaan. Kelan lapseneläkettä maksetaan jo nyt 21-vuotiaaksi asti. 18 vuotta täyttäneen osalta edellytetään kuitenkin päätoimista opiskelua.

Mitä perhe-eläkkeen muutos tarkoittaa niille, jotka saavat tällä hetkellä leskeneläkettä?

Perhe-eläkeuudistus ei koske leskiä, jotka jo saavat leskeneläkettä. Näiden asiakkaiden eläkkeen maksaminen jatkuu aivan kuten ennenkin.

Leskeneläkkeen muuttuminen määräaikaiseksi ei myöskään koske leskiä, joiden puoliso on kuollut ennen 1.1.2022.

Perhe-eläkkeiden etuussisällöt päivitetään kela.fin Omaisen kuolema -osioon vuoden loppuun mennessä.

Vastaa