Hedelmällisyystietoisuuden edistäminen kansallisen ohjausryhmän vastuulle

Väestöliiton koordinoima syntyvyyden tutkimusverkosto Synty julkaisee tänään kansallisille päättäjille suunnatun tiekartan, jossa suositellaan toimenpiteitä toivotun lastensaannin tukemiseksi ja hedelmällisyystietoisuuden edistämiseksi Suomessa. Keskeisimpänä suosituksena on perustaa sosiaali- ja terveysministeriön tai opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, joka jatkossa koordinoisi ja kehittäisi lastensaannin tukemista ja hedelmällisyystietoisuuden edistämistä Suomessa.  Toivottu lapsiluku on jokaisen henkilökohtainen päätös, oli se … Lue lisää

Perhevapaat uudistuvat – mikä muuttuu 1.8.2022?

Tasavallan presidentti on hyväksynyt hallituksen perhevapaauudistukseen liittyvät lakiehdotukset. Perhevapaauudistus tarkoittaa muun muassa pidempiä vanhempainvapaita, yhtä suuria vanhempainrahakiintiöitä molemmille vanhemmille ja joustoja vapaiden ajoittamiseen. Uudistus astuu voimaan 1.8.2022. Perhevapaauudistus muuttaa vanhempainvapaiden ja niistä maksettavien vanhempainpäivärahojen kestoa ja ajankohtaa. Uudistus jakaa perhevapaat ja lasten hoitovastuun tasaisemmin vanhempien kesken, jolloin lapsella on mahdollisuus rakentaa suhde kumpaankin vanhempaan. Vanhempainrahapäivät … Lue lisää

Perhe-eläkkeet uudistuvat – Mikä muuttuu 1.1.2022?

Vuoden 2022 alusta voimaan astuva perhe-eläkeuudistus parantaa lasten ja lapsiperheiden asemaa. Avopuolison toimeentuloturva paranee leskeneläkeoikeuden myötä, ja työeläkelakien mukainen lapseneläkeoikeus pitenee 2 vuodella. Tasavallan presidentti on vahvistanut hallituksen esitykseen HE 66/2021 vp. liittyvät lainmuutokset, jotka vaikuttavat perhe-eläketurvan lainsäädäntöön. Uudistuksen myötä lakisääteisten eläkejärjestelmien perhe-eläketurva vastaa paremmin yhteiskunnan ja perheiden muuttuneisiin tarpeisiin. Kuolemantapauksen sattuessa lesken ja lasten … Lue lisää

Perhevapaauudistus etenee eduskunnan käsittelyyn

Perhevapaauudistukseen liittyvä hallituksen esitys etenee eduskunnan käsittelyyn. Lainmuutosten on tarkoitus astua voimaan elokuussa 2022. Hallituksen esitys perhevapaauudistuksesta on saatu valmiiksi ja etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Esitykseen tuli palautekierroksella joitakin muutoksia, ja ne on otettu huomioon valmiissa esityksessä. Esitysluonnos on käsitelty myös lainsäädännön arviointineuvostossa. Kela on ollut aktiivisesti mukana uudistuksen taustaryhmässä ja valmistautuu parhaillaan tulevien lainmuutosten … Lue lisää