Perhe-eläkkeet uudistuvat – Mikä muuttuu 1.1.2022?

Vuoden 2022 alusta voimaan astuva perhe-eläkeuudistus parantaa lasten ja lapsiperheiden asemaa. Avopuolison toimeentuloturva paranee leskeneläkeoikeuden myötä, ja työeläkelakien mukainen lapseneläkeoikeus pitenee 2 vuodella. Tasavallan presidentti on vahvistanut hallituksen esitykseen HE 66/2021 vp. liittyvät lainmuutokset, jotka vaikuttavat perhe-eläketurvan lainsäädäntöön. Uudistuksen myötä lakisääteisten eläkejärjestelmien perhe-eläketurva vastaa paremmin yhteiskunnan ja perheiden muuttuneisiin tarpeisiin. Kuolemantapauksen sattuessa lesken ja lasten … Lue lisää