Tutkimus: Suomalaisyritykset ottavat muita maita laiskemmin käyttöön tekoälyä

Toiminnanohjausjärjestelmiä toimittavan Unit4:n kansainvälisen tutkimuksen mukaan suomalaisten yritysten resilienssikyky jää kansainvälisessä vertailussa muita maita jälkeen. Yksi syy tähän saattaa olla uusien teknologioiden hidas omaksuminen.

Suomalaisyritykset suhtautuvat uuden teknologian käyttöönottoon pääsääntöisesti positiivisesti, neljännes (25 %) on kuitenkin sitä mieltä, että tässä olisi parantamisen varaa. Kansainvälisessä vertailuaineistossa tätä mieltä on 14 % vastaajista.

– Tekoälyn hyödyntämisessä suomalaiset ovat vielä lapsenkengissä. 34 % vastaajista ilmoittaa, ettei heidän yrityksessään ole käytetty tekoälyä, eikä sen hyödyntämistä myöskään tutkita. Vain 12 % vastaajista ilmoittaa, että tekoälyä käytetään jo merkittävästi.

Tulokset käyvät ilmi maailmanlaajuisesta Business Future Index -tutkimuksesta, jossa pilvipohjaisten yrityssovellusten johtava toimittaja Unit4 selvitti, miten yritykset varautuvat tulevaisuuteen ja mitkä ovat suurimpia haasteita 12 eri maassa.

– Voimakkaissa muutostilanteissa organisaatioiden tulisi pystyä joustamaan ja mukautumaan nopeasti. Teknologia on luonut tähän paljon mahdollisuuksia. Valitettavasti kansainvälisessä vertailussa Suomi pitää perää kuitenkin lähes kaikissa kategorioissa, joissa mitataan uusien teknologioiden omaksumista, Unit4:n maajohtaja Sam Ehnholm sanoo.

Tekoälyä käytetään enemmän muualla 

Tutkimuksen muissa maissa kuin Suomessa tekoäly on jo laajasti käytössä: vain 16 % muiden maiden vastaajista ilmoittaa, ettei heillä ole käytössä tekoälyä, eikä sitä tutkita. Tekoälyä käyttää merkittävästi 27 % muiden maiden organisaatioista. Suomi on vertailumaiden heikoin.

Vastaukset jakaantuvat Suomessa yrityksen koon mukaan: pienistä yrityksistä tekoälyä ei käytä tai tutki 60 %, mutta yli 3 000 hengen yrityksissä vastaava tilanne on vain 18 %:lla.

–  Tekoälyn sijaan Suomessa hyödynnetään työnkulun automaatiota hieman laajemmin, vain 14 % vastaajista ilmoittaa, ettei heidän yrityksissään käytetä eikä tutkita automaatiota. Reaaliaikaiset raportointityökalut ovat vielä laajemmin käytössä: vain 4 % vastaajista ilmoittaa, ettei niitä käytetä eikä tutkita. Yhtä laajasti ovat käytössä myös tiedonhallintatyökalut ja pilvipalvelut.

Kansainvälisessä vertailussa Suomi sijoittuu viimeiseksi kuitenkin lähes kaikissa kategorioissa. Vain reaaliaikaisten raportointityökalujen käytössä Tanska tulee Suomen perässä.

Erityisesti pienyritysten resilienssikyky muita alhaisempi

Suomalaisten yritysten edustajista 19 % kokee, että heidän edustamiensa yritysten resilienssikykyä voisi parantaa paljon tai se tarvitsisi täydellisen uudistuksen.

– Kansainvälisessä vertailuaineistossa organisaatiot tuntuvat luottavan resilienssikykyynsä paremmin: vain 10 % kokee, että resilienssikykyä voisi parantaa paljon tai se tarvitsisi täydellisen uudistuksen, Ehnholm toteaa.

Ongelmallisimmaksi tilanteen kokevat suomalaiset pienyritykset (1–49 työntekijää), joiden vastaajista 26 % on sitä mieltä, että yritys ei ole muutosjoustava. Yli 3 000 työntekijän yrityksissä toimivista vain 9 % kokee näin. 

Unit4 on kehittänyt yritysten käyttöön tutkimukseen pohjautuvan mittarin, jonka avulla organisaatiot voivat arvioida, kuinka hyvin ne ovat valmistautuneet tulevaisuuteen. Mittari vertailee vastaajayrityksen suoriutumista muihin kansainvälisiin yrityksiin. Työkalu on täällä.

OSG Viestintä Oy

Kerromme tästä aiheesta sivullamme, koska tekoälyn hyödyntäminen voisi luoda lisää mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille myös kansainvälisesti.

Vastaa