Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin Hiljainen haavanlehti -palkinto Nokia Oyj:lle etätyön edistämisestä

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on valinnut Hiljainen haavanlehti -palkinnon saajaksi Nokia Oyj:n, joka on toimillaan edistänyt etätyön lisääntymistä. Palkinto jaetaan vuosittain Hiljan päivänä organisaatiolle, hankkeelle tai ihmiselle, joka on edistänyt melun torjuntaa ja lisännyt hiljaisuutta.

”Etätyö on ollut eniten hiljaisuutta luova ilmiö viimeisen vuoden aikana. Halusimme nostaa esiin toimijan, joka on tarttunut tilaisuuteen ja lähtenyt rohkeasti luomaan uusia hiljaisuudelle tilaa antavia toimintamalleja”, kertoo erityisasiantuntija Jiri Räsänen Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä.

Työmatkaliikenteen vähentyminen vähentää liikenteen melua. Vähemmän liikennettä tarkoittaa myös vähemmän hiilipäästöjä ja ihmiselle haitallisia ilmansaasteita. Samalla työntekijöille on jäänyt enemmän vapaa-aikaa, jota moni onkin hyödyntänyt nauttimalla hiljaisuudesta lähimetsässä. Myös ”yhden hengen kävelykokoukset” ovat nykyään tuttu näky lenkkipoluilla ja virkistysalueilla. Nokia painottaa kesäkuulle päivätyssä tiedotteessaan myös työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen tärkeyttä.

”Haluamme antaa työntekijöillemme entistä enemmän valinnanvaraa ja joustavuutta. Jotkut haluavat työskennellä kotoa käsin, toiset taas pääasiassa toimistoissa, joissa on aiempaa enemmän tiloja tiimityöhön. Otamme uusia toimintamalleja käyttöön vaiheittain ja maakohtaisesti. Jatkamme lähestymistapamme kehittämistä, kun opimme uutta siitä, mikä toimii ja mikä ei”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Vaikka etätyöhön on pandemian myötä siirrytty pakon edessä, monissa organisaatioissa on huomattu töiden luistavan näinkin. Kun useimmilla työpaikoilla pohditaan nyt paluuta normaaliin ja mietitään etätyön mahdollisuuksia, Nokia on jo linjannut uudet ohjeet, jotka koskevat kaikkia yhtiön noin 92 000 työntekijää 130 maassa. Etätyöt ovat jatkossa mahdollisia jopa kolmena päivänä viikossa.

Nokian saama palkinto on lajissaan ensimmäinen yritykselle myönnetty.

”Halutessaan tässä voi nähdä enemmänkin yhteyksiä hiljaisuuden ja teknologian välillä. Verkkolaitteet, jotka mahdollistavat etäyhteydet, voivat mahdollistaa myös rauhallisempaa ja monipuolisempaa elämänmallia kun tarpeeton matkanteko jää pois”, Räsänen summaa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri

Vastaa