Arktinen alue: mepit toivovat rauhaa ja jännitteiden lievenemistä

Parlamentin mukaan arktisella alueella tarvitaan rakentavaa kansainvälistä yhteistyötä ja vakautta.

EU-parlamentti hyväksyi keskiviikkona arktisen alueen geopoliittisia ja turvallisuushaasteita koskevan päätöslauselman, jossa korostetaan tarvetta säilyttää rauha alueella. Arktisten valtioiden sekä kansainvälisen yhteisön on tehtävä yhteistyötä, ja EU on sitoutunut kestävään sekä rauhalliseen pitkän aikavälin kehitykseen arktisella alueella, todetaan tekstissä.

Päätöslauselmassa parlamentti huomauttaa, että arktisen alueen nykyinen, kansainväliseen oikeuteen perustuvat hallintomalli on tuonut vakautta alueelle ja ollut kaikkien etu.

Ilmastonmuutos ja alkuperäiskansat

Mepit pyytävät kaikki alueen maita ja EU:ta reagoimaan ilmastonmuutoksen hälyttäviin seurauksiin arktisella alueella, sekä pysymään Pariisin sopimuksen tavoitteissa.

Myös alueen alkuperäiskansojen kulttuuri on säilytettävä, painottavat mepit. Alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamisen tulee olla kaiken alueella tapahtuvan toiminnan, myös luonnonvarojen käytön, taustalla, ja hyödyttää heitä sekä muita asukkaita. Lisäksi mepit kehottavat jälleen jäsenmaita ratifioimaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen.

Venäjän ja Kiinan toiminta arktisella alueella

Mepit ovat huolissaan tiedoista, joiden mukaan Venäjän armeija on vähitellen keskittänyt joukkojaan arktiselle alueelle. Tämä on perusteetonta ja ylittää järkevät puolustustarpeet, he huomauttavat.

Arktisella alueella yhteistyön Venäjän kanssa tulee olla EU:n valikoivan osallistumisen periaatteen mukaista, toteavat mepit. Yhteistyön ei tule heikentää pakotteita ja rajoitteita, jotka asetettiin Venäjän hallituksen toimien vuoksi.

Mepit ovat myös huolissaan Kiinan laajoista suunnitelmista arktisella alueella. EU:n tulee seurata tarkasti Kiinan pyrkimyksiä liittää Koillisväylä Silkkitie-hankkeeseensa (BRI), sillä tämä voisi hankaloittaa arktisen alueen suojaamista geopolitiikan jännitteiltä.

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 506-36 (140 tyhjää). Se lisätään kokonaisuudessaan tänne (valitse 7.10.2021).

Sitaatti

”EU tarvitsisi uudistuneen arktisen alueen strategian, joka keskittyisi edelleen paikallisten ihmisten (erityisesti alkuperäiskansojen) ongelmiin. Mietinnössämme todettiin myös, että EU:n arktisen strategian tulee heijastaa alueen uutta turvallisuustilannetta, johon kuuluvat kasvavat geopoliittiset jännitteet ja uudet pelaajat, kuten Kiina. Emme ole kuitenkaan yksin arktisella alueella: yhdessä liittolaistemme Yhdysvaltojen, Kanadan, Norjan ja Islannin kanssa voimme luoda vauraan ja rauhallisen tulevaisuuden”, sanoi esittelijä Anna Fotyga (ECR, Puola).

Taustaa

Aiemmin syyskuussa ulkoasiainvaliokunnan delegaatio vieraili Tanskassa, Grönlannissa ja Islannissa keskustelemassa arktisen alueen haasteista ja yhteistyöstä poliitikkojen sekä paikallisten edustajien kanssa.

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto

Vastaa